Италия иска отлагане на сроковете по някои административни процедури от Общата селскостопанска политика (ОСП), заради коронавируса, съобщава уебсайтът "Юрактив".

Италианският земеделски министър Тереза Беланова е изпратила писмо до Европейската комисия (ЕК), с което моли за удължаване на срока за подаване на заявления по ОСП с един месец, както и за преместване на някои от крайните дати за директните плащания до 15 октомври, а за Програмата за развитие на селските райони - до 31 декември 2020 г.

Заплахите за агросектора, ако коронавирусът плъзне из страната

Целта е да бъдат облекчени фермерите, които вече срещат сериозни трудности поради разпространението на новата зараза и стриктните мерки за ограничаването ѝ, засягащи производството и пласирането на земеделска продукция. 

В писмото до ЕК Беланова е помолила също за повече време за прилагане на програмите за популяризиране и подкрепа в рамките на Общата организация на пазарите на земеделски продукти. Тази своеобразна защитна мрежа работи чрез инструменти за  пазарна подкрепа, които се прилагат най-вече по време на криза.

Заради коронавируса италианските фермери срещат затруднения при логистиката и транспорта към ЕС и трети страни. Те изпадат и в патова позиция по отношение на подкрепящите програми от Общата организация на пазарите на земеделски продукти, които санкционират търговските дейности с тежки последици за цените на пазарните стоки. 

Усложнява се преминаването през проверките, необходими за извършване на плащанията, свързани с Програмата за развитие на селските райони.

Застрашено е също прилагането на европейските схеми за популяризиране на вино, плодове и зеленчуци, зехтин, плодове и мляко в училищата.

Италия е най-силно засегнатата от коронавируса страна в Европа, с близо 6 000 доказани случаи и над 230 жертви на заболяването. В страната бяха наложени извънредни мерки, които поставиха под карантина 16 млн. души, в едни от най-важните земеделски райони.

Отменени са всички публични събития, ограничено е движението на хора и стоки, повишават се изискванията за износ на италианска продукция, не е ясно какво ще стане и със сезонните селскостопански работници, които традиционно започват да пристигат по това врем ена годината от Източна Европа.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Коронавирусът вдигна цените на оранжерийните зеленчуци

Как коронавирусът ще се отрази на пазара на меда

Списъкът от храни, които ви трябват в случай на епидемия

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg