Фирмата за производство на птици "Андип 92" от Асеновград пусна съобщение до медиите, в което се оплака от злоумишлено поведение от страна на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В неин обект са унищожени близо 200 хиляди птици, за които ветеринарните власти твърдят, че имат инфлуенца, докато от предприятието недоволстват.

Отново птичи грип: Умъртвяват 72 хиляди птици

"През последния месец срещнахме явна злоумишленост от БАБХ, които бяха заявили пред нас, че ще ни окажат съдействие, както и в други подобни случаи на инфлуенца в България, при които животновъдните обекти бяха запазени. След ликвидирането на птичи грип и след дезинфекцията. Решението на Агенцията рязко се промени без писмени мотиви и становище. Предприеха друг подход, а именно унищожаването на 174 хил. здрави птици", обясняват от предприятието. 

В продължение на месец, докато са отглеждани въпросните птици, които те определят като здрави, са получили многократни откази за вземане на проби, въпреки че Агенция е писмено уведомявана за здравословния статус на птиците.

"Бе ни изпратена комисия, която след целодневен престой и отзивчивост от наша страна не ни издаде дори протокол. Решения в рамките на един месец не получихме. И до този момент исканията от нас са оставени в мълчалив отказ. В рамките на този месец, ако е имало опасност от зараза, защо БАБХ не предприе действия? Откъде идва необходимостта за умъртвяването на 174 000 здрави птици 31 дни по-късно?", недоумяват от фирмата.

Междувременно от БАБХ изпратиха официално становище по случая. По техни думи това е третият път, в който се констатира огнище на заболяването в обекти на същата фирма в периода от април 2019 г. до юни 2020 г. Първото огнище е обявено на 5 април 2019 г., а второто - на 8 април 2019 г.

В началото на месец юни 2020 г., на база завишена смъртност в обекта, са взети проби от умрели птици за лабораторен анализ, резултатът от който доказва наличието на инфлуенца по птиците, щам H5N8. На 4 юни е обявено третото огнището и незабавно започват дейностите по ликвидирането му. На първия етап са умъртвени над 75 хиляди птици, обясняват от БАБХ.

Днес, 3 юли, на втори етап се извършва умъртвяването на останалите 174 хиляди кокошки носачки. Предприетите действия към днешна дата се базират на задълбочено епизоотично проучване, което доказва, че в обекта не са спазени мерките за биосигурност, задължителни за всеки бизнес оператор в сектор „животновъдство“, допълват ветеринарните власти.

Съгласно българското и европейското законодателство, поради нарушенията в биосигурността на обекта, птиците, които се унищожават на втори етап, са контактни на заболелите, което налага тяхното хуманно умъртвяване и последващо цялостно почистване и дезинфекция. Това ще гарантира ликвидиране на огнището и свобода от вируса на инфлуенца по птиците.

БАБХ е уведомила писмено ЕК за поредното възникналото огнище на инфлуенца в този обект. На 26 юни 2020 г., в отговор на уведомлението на Агенцията е получен отговор от ЕК, в който се подчертава важността от незабавното прилагане на всички мерки за ликвидиране на заболяването и умъртвяването на птиците в засегнатото и контактното стопанство.

Изпратени са проби от огнището в Европейската референтна лаборатория за инфлуенца по птиците в Падуа, Италия. Резултатите потвърждават, че изолираният щам е H5N8 и е идентичен с щама, предизвикал епидемиите през предходните години в България. В случай че не бъдат предприети всички мерки по ликвидиране на констатираното огнище на инфлуенца, ще бъде застрашено здравето на птиците, отглеждани в животновъдните стопанства както на територията на област Пловдив, така и в цялата страна.

Наличието на огнище налага и рестрикции по отношение на търговията с птици и птичи продукти от засегнатия район. Периодът на забрана за търгуване е в пряка зависимост от датата на официално му ликвидиране. Заради огнището в "Андип-92" към момента България не притежава статут на страна, свободна от инфлуенца по птиците в Световната организация по здравеопазване на животните (OIE). Това наложи предприемането на спешни действия от БАБХ за ликвидиране на огнището в засегнатото и контактното стопанство на фирмата, уточняват от Агенцията.

Във връзка с ликвидирането на първото и второто огнище във фирмата, БАБХ е изплатила на бизнес оператора обезщетение в размер на 5 061 816 лв. По време на финансовия одит по отношение на инфлуенца по птиците, ЕК е констатирала, че изплатеното обезщетение за единица животно е в по-високи размери спрямо обезщетенията, изплащани в други страни членки, допълват ветеринарните власти.