Заразата от опасния за пернатите вирус на птичия грип засегна още две индустриални ферми в област Пловдив, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Птичият грип дойде: Първото огнище е във ферма за патици в Раковски

Ветеринарните власти обявиха днес две нови огнища на Инфлуенца по птиците от щама H5N8 в животновъдни обекти в землищата на селата Трилистник и Пъдарско в област Пловдив. 

Във фермата в село Трилистник се отглеждат 55 437 кокошки носачки, а в обекта в село Пъдарско - 11 600 патици мюлари. 

Издадени са заповеди на изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците.

Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в животновъдните обекти под официален надзор и по начин, който не допуска разпространяване на болестта, както изисква Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Около птицефермата в село Трилистник е определена 3-километрова предпазна зона: в община Марица – с. Трилистник, и в община Раковски – землището на с. Стряма – Държавно ловно стопанство „Чекерица“.

Създадена е и 10-километрова наблюдавана зона. В община Марица в нея попадат с. Рогош, с. Скутаре, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Ясно поле, с. Динк, с. Крислово, с. Калековец, с. Желязно и с. Войводиново, в община Раковски – гр. Раковски, с. Стряма и с. Шишманци, а в община Садово – гр. Садово.

Около обекта в с. Пъдарско е определена 3-километрова зона в община Брезово – с. Пъдарско, с. Главатар и с. Борец.

В 10-километрова наблюдавана зона попадат калояновските с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Сухозем, с. Бегово, с. Чернозем и с. Ръжево; както и гр. Раковски, заедно със селата от същата община Стряма и Момино село. В тази зона са и брезовските населени места с. Дрангово, с. Върбен, с. Стрелци и с. Отец Кирилово.

В определените зони търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца за човешка консумация се извършва под официален контрол.

Забранява се организирането и провеждането на панаири, пазари и изложби за птици. Забранява се също разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

Птичи грип – какво трябва да знаят фермерите?

В страната е наложено привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на болестта Инфлуенца по птиците. Забранено е отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории.

Проведени са срещи с представители на индустрията на водоплаващите и кокошевите птици, допълниха от Агенцията по храните.

В ход е и информационна кампании за собствениците на домашни птици, ловците и ветеринарните специалисти за спазване на мерките за биосигурност и за незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или на кмета на населеното място при проблеми в здравословното състояние на отглежданите птици, както и при повишена смъртност.

На територията на Европа вече са нотифицирани 43 огнища при домашни птици: в Полша – 27, в Унгария – 4, в Словакия и в България - по 3 огнища, в Румъния и в Чехия - по 2 огнища, в Украйна и в Германия - по 1 огнище.

Засегнати са няколко вида птици - основно пуйки. Общият брой на засегнатите птици в ЕС е над 950 хиляди. 2 огнища са нотифицирани при диви птици в Полша и Германия, а едно от огнищата е при птици, отглеждани в плен - в зоопарк в Словакия.