Втора ферма за отглеждане на кози от южноафриканската порода Боер се изгражда в пловдивското село Лилково. Тя ще се простира на близо 5 дка в местността Пицурица.

Важните срокове през август

За първи път животни от тази порода бяха внесени у нас от Австрия и Германия през 2015 г. С развъждането й се зае фирма „Агро Юстина“ край пловдивското село Устина, а Агри.БГ посети модерното стопанство през 2018 г. Амбицията на собственика Антон Цветков е това да бъде най-голямата и най-модерната ферма за породата Боер в Европа.

Инвеститор на втората козеферма, отново в Пловдивско, е „ЕкоБоер” ООД, регистрирано през февруари тази година, съобщава Марица. В стопанството ще се отглеждат 300 кози майки със средно живо тегло 80 кг и плодовитост 160%. 

Основната сграда, която ще се простира върху 1050 кв. м, ще приютява всички кози майки с яретата им до отбиване, както и 70 женски, предназначени за ремонт на стадото.

В отделна сграда от 267 кв. м ще са мъжките разплодни животни. Там ще има пункт за изкуствено осеменяване, който ще включва случна зала и лаборатория. Пак там ще е обособен и ветеринарномедицински пункт с аптека за съхраняване на лекарства, ваксини и консумативи за профилактика, както и манипулационна. 

Предвидена е също помощна сграда от 646 кв. м за фуражите. Твърдият оборски тор и течната торова фракция от козите ще се съхраняват поне половин година, след което с тях ще се наторяват земеделски земи.

При посещението на екипа на Агри.БГ в първата такава козеферма край село Устина разбрахме повече за породата Боер от зооинженера Минчо Терзиев. Животните за разплод вървят на пазара по 800-1000 евро. Цената на живо тегло е поне 18 лева/кг, като някои реномирани ресторанти са готови да платят и по 25 лв.

Месото е с протеин, приближаващ се до телешкото, с мазнини, по-ниски, отколкото при пилешкото, и без специфичен мирис. Козите тежат обикновено 80-100 кг, а пръчовете – 110-130 кг. Плодовитостта на женските се оценява като много добра. Най-често раждат по две ярета, понякога по три. 

По думите на доц. Димитър Панайотов от Тракийския университет в Стара Загора се работи върху създаването на асоциация за породата Боер в България, така че да се направи развъдна програма и да се получават субсидии за животните под селекционен контрол. Във фермата край Устина се произвеждат разплодници, като целта е да се наложи като развъдно ядро за южноафриканската порода.