Самият факт, че фермери от различни краища на страната се събраха пред Министерството на земеделието, говори, че тези хора имат какво да кажат и искат ситуацията, в която се намират, да се подобри.

Четете още: За ставките по de minimis ще се вземе ли предвид коефициентът животинска единица?

Няма нужда проблемите да се генерализират, сектори да се противопоставят, производители да се делят на малки и големи и кой заслужава повече. Няма смисъл да се отправят лични нападки и обидни реплики. Да се мери на кого егото е по-голямо и кой каква амбиция има.

Факт е, че ферми масово се ликвидират. Липсва предвидимост на пазарите, покупателната способност е ниска. Всеки се спасява поединично - единици успяват, повечето го карат ден за ден, прекрачвайки дори в сивия сектор. 

Тези дни отново прехвърчаха искри между браншови представители и министъра и неговите заместници, духове излизаха от бутилката, чашата на търпение преливаше. Дано страстите скоро се успокоят. Реалните, работещи и спазващите правила фермери нямат нужда от циркове, а от решение на проблемите си.

Николай Господинов, говедовъд, Новозагорско

Това, което се случва с млечното говедовъдство, биволовъдството, оранжерийното производство е подигравка. Ние сме в криза от доста време. Бюджетът на новата ОСП идва с много по-ниски ставки от преди. С 30% надолу е обвързаното подпомагане от предходната година. В това няма логика. На конгреса на ветеринарите преди няколко дни по документи има ликвидирани и изклани животните на 45 ферми за 10 месеца. Мои колеги планират, след като получат подпомагането през декември, също да ликвидират фермите си. За една година тези ферми могат да достигнат стотина - не е нормално!

Мехмед, говедовъд

Искаме старите ставки. За миналата година имаме ставка за преходна национална помощ на глава животно 200 лв., а тази година - 70 лв.

Руско Русев, говедовъд, община Кайнарджа, Силистра

Тук сме днес на протеста, защото не останаха животновъди. Масово се закриват ферми. Ставките са надолу спрямо миналата година.

Димо Стойчев, говедовъд и овцевъд, Казанлък

Събрали сме се днес тук, защото не сме доволни от управлението. Намаляват ставки, подпомагането не е достатъчно. Трябва да се вземат някакви мерки.

Иван Механджийски, председател на Развъдна асоциация на българските породи говеда

Едно от нашите искания е за изравняване на ставките на автохтонните породи говеда и овце с тези на останалите породи в развъдни организации, както беше досега. От новия програмен период безпрецедентно се получи намаляване на ставките по обвързана подкрепа. 

Отделно преходната национална помощ за говеда е намалена почти три пъти. В началото на годината се знаеше какъв е бюджетът и броят животни. Тогава от министерството твърдяха, че ставката ще е 190 лв., а сега тя падна до 70 лв. Още тогава са го знаели и са ни излъгали. А за de minimis искаме да се даде на всички фермери.

Николай Романов, животновъд, Плевенско

Истината е една. Ние трябва да си свършим работата, за да разберат управляващите, че трябва да са наши “работници”, както е в цял свят.