След като ЕК увеличи тавана на Украинската помощ от 250 000 евро на 280 000 евро, Министерството на земеделието е изпратило нотификация. След нейното получаване от Брюксел, следва вземане на решение на Управителен съвет на Държавен фонд “Земеделие” за изменение на указанията във връзка с новия праг.

Още по темата: Прилагането на Украинската помощ се удължава до 30 юни 2024 г.

“За доплащане по новия таван до 280 000 евро на нас ще ни трябват 5 млн. лв. След прeнотификацията и решението на УС в рамките на по-малко от седмица ДФЗ ще изплати размерa на помощта”, заяви Георги Тахов, изпълнителен директор на Фонда, по време на заседание на парламентарната Комисия по земеделие.

След изплащане на новия таван производителите, които са го достигнали, ще бъдат 81 на брой. По-важното е обаче, че остават още 39 млн. лв. от Украинската помощ.

“Това са пари от централен бюджет. Подалите заявление са около 35-36 000. Въпросът е дали тези 39 млн. лв. ще бъдат доплатени на тях или ще бъдат преразпределени по друг начин. Това зависи от решение на УС”, обясни Тахов.

Той е категоричен, че всеки, който е заявил по тази помощ и е бил допустим, вече е получил парите си. 

Какво ще се случи с остатъка, трябва да стане ясно до края на годината, в противен случай тези пари трябва да бъдат върнати в централния бюджет. 

Нека припомним, че изплатените средства по мярката заради войната в Украйна до този момент са 381,719 млн. лв. Утвърденият бюджет е 426 млн. лв., като 204 млн. лв. от тях са насочени към сектор Животновъдство и 222 млн. лв. към сектор Растениевъдство. Остатъкът от средства по мярката са 44,280 млн. лв. След като се изплатят още 5 млн. лв. заради вдигането на тавана, ще останат неусвоени около 39 млн. лв.