След като износът през февруари се възстанови, търговията със селскостопански храни в ЕС продължи да напредва със значително увеличение на износа през март.

Питаме ви: Планирате ли да прилагате някоя от Екосхемите?

Това доведе до търговски излишък от 6,9 милиарда евро, което представлява увеличение от 28 на сто на месечна база и достига най-високото ниво за последните три години.

Като цяло високото ниво на износ през март достигна 21,5 милиарда евро, което е 16 на сто увеличение в сравнение с февруари 2023 г. (и 14 на сто по-високо от март 2022 г.).

Вносът също се е увеличил, достигайки 14,6 милиарда евро. Това са основните констатации от последния месечен доклад за търговията със селскостопански храни, публикуван от Европейската комисия.

Износ

През март 2023 г. е имало значително увеличение на износа на селскостопански храни от ЕС, което е довело до кумулативен износ от 58,2 милиарда евро през първото тримесечие на 2023 г. (от януари до март 2023 г.). Това представлява значителен ръст от 13 на сто в сравнение със същия период на 2022 г. (или 6,7 милиарда евро).

Почти всички продуктови категории отчитат по-високи стойности на износа в сравнение с цифрите от миналата година. По-специално, се е увеличил износът на зърнени заготовки и мелничарски продукти (ръст от 1,2 милиарда евро или 24 на сто), заготовки от плодове, ядки и зеленчуци (ръст от 698 милиона евро или 31 на сто), както и на млечни продукти (ръст от 634 милиона евро или 15 на сто).

Трите водещи дестинации за износ на селскостопански храни от ЕС през първото тримесечие на 2023 г. са Великобритания, САЩ и Китай. Забележителните увеличения на износа включват Турция (ръст от 416 милиона евро или 41 на сто, особено говеждо и телешко), Саудитска Арабия (ръст от 362 милиона евро или 40 на сто, главно зърнени храни) и Украйна (ръст от 274 милиона евро или 45 на сто).

Внос

След сезонен тримесечен спад вносът на селскостопански храни в ЕС отново е започнал да се увеличава през март 2023 г. - с 10 на сто на месечна база. Това е довело до възстановяване до месечната стойност до 14,6 милиарда евро. В същото време вносът, особено на захар и изоглюкоза, зърнени култури и тютюневи изделия, е нараснал както по обем, така и по стойност.

Вносът от Украйна, Канада и Великобритания се е увеличил най-много, докато вносът от Русия е бил много под нивото си от 2022 г. за този период (спад от 44 на сто или 365 милиона евро). Трите водещи държави за внос на селскостопански храни от ЕС през първото тримесечие на 2023 г. са Бразилия, Украйна и Великобритания.