В подкрепа на устойчивите инвестиции в хранителната промишленост Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) отпуска 40 милиона евро, за да помогне на европейската продоволствена система да стане по-справедлива за земеделските стопани, по-здравословна за потребителите и по-щадяща околната среда, се казва в съобщение на Европейската комисия.

Финансирането от ЕИФ, предоставено по програмата InvestEU, ще подкрепи Европейския фонд за агропреход, който се фокусира върху малките и средните предприятия (МСП) и малките дружества със средна пазарна капитализация в селскостопанския и хранителния сектор.

Инвестициите ще подобрят устойчивото производство и потребление, особено в източните и южните страни от ЕС, включително България, Хърватия, Чешката република, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Испания. Компаниите бенефициенти ще работят по цялата верига на хранително-вкусовата промишленост - от доставката на суровини, производството и логистиката до преработката, разпространението и повторната употреба на отпадъците.
Инвестиционният фонд, управляван от базираната в Швейцария INOKS Capital, има целеви размер между 150 и 300 милиона евро. Това е иновативен инвестиционен фонд с цел ускоряване на прехода към по-справедлива и по-устойчива агрохранителна система в Европа.
Фондът ще отговори на нуждите на пазара от значителни инвестиции, за да се стимулира преходът на хранително-вкусовия сектор чрез научни изследвания, иновации и приемане на нови технологии. 

Инвестирането в хранителната промишленост е в синхрон с новите приоритети, които си поставя Общата селскостопанска политика (ОСП) според изтеклата стратегическа програма на ЕС за следващите пет години. 

Програмата определя приоритетите на Европа за мандата 2024—2029 г., като предоставя насоки на институциите на ЕС, и ще бъде приета от 27-те държавни и правителствени ръководители по време на заседанието на Европейския съвет на 27—28 юни, съобщават европейски медии. 
През предишния период 2019-2024 г. ЕС търсеше пътища за постигане на устойчиво селско стопанство и поставяше приоритет на опазването на климата, днес за тези приоритети не се казва нищо конкретно. Вместо това се отбелязва, че “продоволствената сигурност може да бъде гарантирана чрез динамичен селскостопански сектор”. 

Защитниците на климата и околната среда обаче поставят важен въпрос как без устойчиво производство ще може да се постигне баланс. 
Прекалената зависимост на ЕС от вноса на земеделски стоки, фуражи и торове през последните години обаче извади нов списък с приоритети в областта на земеделието, коригирайки прекалено големите зелени амбиции, срещу които се бунтува целия селскостопански сектор

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg