Двама обвиняеми за незаконно точене на субсидии са предадени на съд, съобщават от Окръжна прокуратура – Монтана.

Бизнесдама с апетит към земеделски субсидии

Всичко започва през 2017 г., когато земеделски производител с регистрирани множество фирми подава заявление за участие в споразумение за ползване на земи в землището в село Чемиш. Той обаче не е бил допуснат, защото дължал пари към общинския поземлен фонд.

Ето защо тарикатът намерил съмишленик, с когото измислили схема за действие. Те оформили договори за пренаемане на земеделска земя в землището на същото село за временно и възмездно ползване между няколко дружества. Единият бил пренаемодател, а другият – пренаемател.

По-късно става ясно обаче, че управителят на две от дружествата – „Д.С. 2007“ ЕООД и „М.Х.“ ЕООД, никога не се е занимавал със земеделие, нито е упълномощавал когото и да било с такива права. Не е ясно как обвиняемите са успели да се снабдят с документи на неговите фирми, за да участват в процедурата за земите.

На 31 юли 2017 г., след регистрация на въпросните договори, единият обвиняем е подал първоначални заявления от името на въпросните дружества. Действителният им собственик дори и не подозирал за това. 

След стартиране на административната процедура мошениците се явили в Общинската служба по земеделие, за да направят поправка в подадените документи. Под предлог за „сгрешен БУЛСТАТ на дружествата“, били вписани други номера на ЕИК. 

По-късно се разбира, че става дума за новорегистрирани дружества със сходни наименования – „Д.С. 2017“ ЕООД и „М.Х. 2“ ЕООД, които към датата на подаване на заявленията не са съществували и нямали основание за участие в процедурата по ЗСПЗЗ.

Действайки по този начин, обвиняемите се сдобили с правно основание за ползване на земеделските земи и до източване на субсидии по няколко схеми – Схема за единно плащане на площ (СЕПП), Агроекология и климат, Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури и Схема за мярка 12 по Натура 2000. Общо са получили 46 098,20 лв.