Касетъчни центрофуги, вертикални сита и дозиращи машини за пакетиране на пчелен мед да бъдат допустими за подпомагане. Това предвиждат изменения и допълнения в приложения 1 и 2 от Наредба № 10 от 2019 г.  за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г.

Кои фермери имат право на преотстъпен данък?

Включването на допълнително допустими за подпомагане активи и оборудване по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ е по настояване на пчеларския бранш, посочват като мотив от Министерството  на земеделието в своя доклад.

Определени са и съответните референтни цени. Проектнодокументът е на обществено обсъждане до 13 септември. Коментари се изпращат по имейл на [email protected]