Близо 2000 (1 976) земеделски стопани са заявили желание за подпомагане по Националната програма по пчеларство за финансовата 2021 г., чийто прием приключи на 6 ноември.

Държавата иска скрининг за пестициди в зимните пчелни запаси

Най-атрактивна се оказва Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“. По нея са подадени 1427 заявления и е заявена финансова помощ от 3,6 млн. лв.

ДФЗ: „Определеният за 2021 г. ресурс е 6 400 203 лв.“

Следва Мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС“, по която 1256 пчелари са заявили финансиране в размер на близо 3,5 млн. лв. 

По Мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено вароатозата“, участие за закупуване на лекарства за третиране на пчелните семейства са заявили 900 пчелари. Размерът на помощта е за над 1 млн. лв.

От ДФЗ припомнят, че Пчеларската програма за периода 2020 – 2022 г. е с общ бюджет от 19,2 млн. лв. Половината са осигурени от ЕС, а останалите 50% – от националния бюджет. 

В момента се извършват административни проверки по подадените заявления за подпомагане.