Въпросът кога ще бъде изплатен вторият транш от кризисната помощ за въздействието на войната в Украйна на българските фермери е топ тема в последните месеци. 

Най-сетне има и отговор от аграрното министерство докъде са процедурите и кога се очаква плащането да стане. 

150 млн. лв. по украинската помощ са разписани от Министерството на финансите, има постановление на Министерския съвет и са изпратени за нотификация в Брюксел. Тя отнема технологично време от около две седмици. 

Тези процеси се движат по определени времеви процедури. Ние нито можем да ги ускорим, нито можем да ги забавим”, обясни пред журналисти министърът на земеделието и храните Кирил Вътев. 

Общата сума за помощта е 213 млн. лв., като на 31 август правителството одобри част от тези пари - 150 млн. лв. Останалите 63 млн. лв. следва да залегнат в планирания държавен бюджет за 2024 година. 

Министър Вътев обясни, че първоначалното уверение на финансовото министерство е било сумата да бъде одобрена в четвъртото тримесечие на годината. 

“Вчера бяхме на поредните разговори във връзка с бюджета за 2024 година и има твърде голяма вероятност това да се случи до края на септември. Което отново трбява да мине през тази процедура - постановление, изпращане на нотификация до Брюксел и т.н.”, конкретизира Вътев.

Т.е. очаква се нотификацията от ЕК да бъде одобрена и след това да се проведе заседание на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”. 

На същото това заседание следва да се гласуват и 20 млн.лв. за компенсиране на щети от неблагоприятни климатични събития - пари, необходими на стопани от сектор “Плодове и зеленчуци” заради измръзванията през пролетта. 

Министър Вътев обърна внимание, че и тези пари са налични, но следва да се проведе заседание на УС на ДФЗ. 
“За съжаление поради отсътвие на различни членове на управителния съвет - отпускарски сезон, се налага да се отложи с още седмица това заседание, на което да се вземе това решение”, каза Вътев.

Едно от настояванията на Българската аграрна камара и на отделни организации, нейни членове, в последните дни бе изплащането на двете помощи - тази за Украйна, и за пропадналите площи, до края на месец септември. 

“Как ви звучи, която и да е браншова организация, да поставя ултиматум, на която и да е държавна институция?”, бе коментарът на министъра на земеделието.