Износът на мека пшеница от Европейския съюз от началото на сезон 2023/24 през юли до 19 ноември достигна 11,59 милиона тона. Това е спад от 19% спрямо 14,29 милиона тона година по-рано, показват данни, публикувани от Европейската комисия във вторник, 21 ноември.

Защо Индия се отказа от лидерска позиция на зърнените пазари?

Износът на ечемик от ЕС възлиза на общо 2,75 милиона тона, което е с 1% по-малко от 2,79 милиона тона през съответния период на 2022/23 г., докато вносът на царевица в ЕС е 6,56 милиона тона, или 44% под 11,64 милиона тона година по-рано.

Комисията обяснява този спад с твърдението, че данните за износа на зърно от България липсват от средата на септември, а тези, касаещи вноса и износа на Италия, са непълни през последните две седмици.

България обикновено е сред значимите износители на пшеница в ЕС, докато Италия е един от най-големите вносители на зърнени култури в блока.

Настоящите данни на Комисията показват, че Румъния е най-големият износител на мека пшеница в ЕС досега през 2023/24 г. с изнесени 3,15 милиона тона, следвана от Франция с 2,52 милиона, Полша с 1,96 милиона, Германия с 1,05 милиона и Литва с 996 000. Следваща е България с 937 000 тона - цифра, която остава без промяна през последните месеци.

Износът на пшеница от ЕС този сезон беше ограничен от силната руска конкуренция, включително в Алжир, въпреки че големите продажби на френска пшеница в Китай може да увеличат темпото на износа на ЕС през следващите месеци.

В топ пет на най-големите вносители на европейска пшеница влизат: Мароко (15,5%), Нигерия (10,7%), Алжир (8,1%), Египет (7,3%) и Южна Африка (5,5%).

За да бъдете 100% информирани за зърнените пазари и да получавате актуална информация директно по имейл, направете безплатна регистрация в Агринайзър сега!