Условията, предложени за отпускане на минимална национална помощ de minimis, трябва да се променят. Така заложени, дискриминират производителите в направление биологично животновъдство. Това коментираха за Агри.БГ животновъди от Сухиндол, Търновско.

Нови промени: Таван на животните в семейни ферми


„Кризата в сектор биологично животновъдство не е по-малка. Нашата продукция се изкупува много по-трудно, а цената остава ниска, както и при другите колеги. В момента продаваме овчето мляко на цена от 1,20 лв./л, а козето за 0,70 лв./л. Така заложеното условие за пасища напълно дискриминира нашия сектор. На биоживотновъдите се полагат повече пасища, което автоматично елеминира възможността от получаване на de minimis при тези изисквания“, обясниха стопани. 


Едно от условията, залегнало в предложение на ресорния министър Десислава Танева, представено пред животновъдния бранш на консултативния съвет в понеделник, е наличието на пасища. Както Агри.БГ вече писа, предложено е de minimis да се отпуска единствено на фермери с животни, за които не достигат пасища. 


МЗХГ предлага: Фермерите, които ще получат de minimis трябва да имат заявени не повече от 15 дка постоянно затревени площи на животинска единица или да не са заявили подпомагане за такива.


Как фермерите могат да изчислят полагащите им се пасища?


Животинската единица (ЖЕ) е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни.

  • 1 бивол (мъжки и женски) – над 2 г. =  1 ЖЕ
  • 1 говедо (мъжки и женски) – над 2 г. =  1 ЖЕ
     
  • Говедо  - от 6 м. – 2 г. = 0.6 ЖЕ
  • Бивол – от 6 м. – 2 г.  = 0.6 ЖЕ
     
  • 1 овца = 0.15 ЖЕ
  • 1 коза  = 0.15 ЖЕ

 

Разпределението на пасища, мери и ливади, се извършва по следния начин: 

Животни предназначени за мляко

Животни за месо и автохтонни (местни)

I – VII категория

VIII – X категория

I – VII категория

VIII – X категория

15 дка (за 1 ЖЕ)

30 дка (за 1 ЖЕ)

20 дка (за 1 ЖЕ)

40 дка (за 1 ЖЕ)

 

 

Проверихме дали опасенията на фермерите имат основание. 


Фермерът гледа и заявява за подпомагане 500 овце.

Съгласно условията, 500 х 0.15 = 75 ЖЕ. 
След това е необходимо да изчислим допустимите пасища. За конкретния фермер сметките ще изглеждат така:
75 ЖЕ х 15 дка (животни за мляко I-VII категория) = 1125 дка максимално допустими за разпределение пасища, мери и ливади.
Животновъдът е заявил за подпомагане 1250 дка пасища. По така зададените условия излиза, че той има със 125 дка повече пасища. Това означава, че в конкретния случай, фермерът няма да получи подпомагане по de minimis.  


Друг фермер пък заявява за подпомагане 400 кози.

По формулата лесно се изчислява, че 400 х 0.15 = 60 ЖЕ.
Оттук 60 ЖЕ х 15 дка = 900 дка максимално допустими за разпределение пасища, мери и ливади.
Този фермер е заявил за подпомагане 700 дка пасища. Това означава, че той ще получи de minimis единствено за 89 животни, за които са нужни 200 дка пасища, мери и/или ливади. Тоест субсидията ще се дава само при „недостиг“ на пасища.  (тъй като 89 х 0.15 ЖЕ = 13,35 ЖЕ. И 13,35 х 15 дка = 200 дка).
89 животни х 15 лв. = 1 335 лв.


Все още всички условия по схемата подлежат на дискусии. Предстои помощта да се гласува на УС на Държавен фонд "Земеделие".


„Настояваме да се повиши изискването за пасища от 15 дка на ЖЕ на поне 20-25 дка на ЖЕ. В този случай никой от животновъдите в Сухиндол няма да получи подпомагане. Ние също сме на ръба на оцеляването. Тази помощ се дава при криза, а ние не сме излизали от нея“, жалват се фермери.