Минимална държавна помощ de minimis ще бъде отпусната за едри преживни животни от млечни и месодайни породи, както и за дребни преживни животни. Това стана ясно по време на Консултативен съвет по животновъдство в понеделник. 

Вижте кои фермери ще получат de minimis?


Ново и особено важно изискване, което заляга в определените от земеделския министър Десислава Танева условия, е наличието на пасища. Там е записано:


„Фермерите, които ще получат de minimis трябва да имат заявени не повече от 15 дка постоянно затревени площи на животинска единица или да не са заявили подпомагане за такива“. 


Коментари от читатели на Агри.БГ показват, че фермерите не тълкуват правилно това условие. За целта ще дадем един пример.


Ферма Х заявява за подпомагане 500 броя овце. С новото условие за пасищата, след заявяване на животните, ще се изчисляват допустимите декари постоянно затревени площи за животинска единица. 


След изчисление по формулата, става ясно например, че същата тази ферма Х покрива изискванията за пасища само за 300 овце. Заради това животновъдът ще получи подпомагане по de minimis единствено за 200 броя овце, за които не му достигат пасищата.


Заедно с това в първоначалните условия е записано, че с de minimis ще бъдат подкрепени стопанства с дребни преживни животни от 10 до 300 броя. Като за тях ставката се очаква да бъде 15 лв. за животно. Фермерите с над 300 броя овце и/или кози пък ще получат 7 лв. за животно.


Тук също има неразбиране от фермерите. 


Ако ферма Х е одобрена за подпомагане на 350 броя овце. За първите 300 стопанинът ще получи пълната ставка – 15 лв. за животно, а за останлите 50 броя, на него ще му бъдат изплатени 7 лв. за животно.


С de minimis ще бъдат подкрепени стопанства с едри преживни животни от 5 до 250 броя, като за тях ще се отпуснат 60 лв. за животно


Заради предложените изменения в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти е възможно минималният праг за подпомагане на животните по de minimis да скочи, а именно: от 30 до 300 броя дребни преживни и от 9 до 250 броя едри преживни животни. Предполагаме това заради факта, че дребните преживни до 30 броя и едри преживни до 9 броя се водят като лично стопанство, според наредбата.


Помощта de minimis няма да получат фермери, отглеждащи едри преживни животни от месодайно направление под селекционен контрол (Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле), които са получили помощ de minimis през 2019 г.

Дори и нещо по условията да се промени, продължават да важат няколко основни условия, които фермерите трябва също да спазят, за да получат подпомагане.


1. Да бъдат регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3/1999 г.
 
2. Да са подали валидно заявление за 2019 г. за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки.
 
3. Животните да бъдат оторизирани за плащане през 2018 г. по схеми за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки.