Минималната помощ ще се отпусне за едри преживни животни от млечни и месодайни породи и за дребни преживни животни

Земеделският министър Десислава Танева предложи условия за подпомагане чрез минимална помощ от типа de minimis за дребни и едри преживни животни. Условията бяха разгледани, по време на Консултативен съвет, проведен вчера, 10 юни, научи Агри.БГ.


Кой ще получи плащане?

 

  1. Минималната помощ ще получат стопани на дребни и/или едри преживни животни, които са регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3/1999 г.
     
  2. Друго изискване е, че те трябва да са подали валидно заявление за 2019 г. за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки.
     
  3. Освен това техните животни трябва да бъдат оторизирани за плащане през 2018 г. по схеми за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки.
     
  4. Ново условие тази година е наличието на пасища. Фермерите, които ще получат de minimis трябва да имат заявени не повече от 15 дка постоянно затревени площи на животинска единица или да не са заявили подпомагане за такива.

Какви ще бъдат ставките?


Подкрепата на стопанства с едри преживни животни (ЕПЖ) от 5 до 250 броя ще бъде в размер на 60 лв. за животно. Това са 5 963 стопанства в страната.


Подкрепата за стопанства с дребни преживни животни (ДПЖ) от 10 до 300 броя ще бъде в размер на 15 лв. за животно. На това условие отговарят 8 688 стопанства в страната. Плащане ще получат и фермерите с над 300 броя животни. Ставката за тях ще бъде 7 лв. за животно, като в тази категория попадат 331 стопанства у нас.

Кой няма да получи de minimis?


Тази година подпомагането de minimis, утвърдено по този ред, няма да получат фермери, отглеждащи едри преживни животни от месодайно направление под селекционен контрол (Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле), които са получили помощ de minimis през 2019 г.