Европейски проект с множество участващи организации събира доказателствена база от данни за цифровите инструменти и услуги, използвани в международен план. Проектът FAIRshare, който се изпълнява от консорциум по „Хоризонт 2020“ ви представяме в 221 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Ерата на генериране на електронни данни, анализи и комуникационни технологии потенциално позволява по-точно, по-бързо и по-добро вземане на решения във фермите, което има огромен потенциал за подобряване на устойчивостта на селското стопанство. Основният акцент е върху цифровизацията от страна на ЕС и националните/регионалните политици, за да се гарантира, че цифровите иновации в земеделския сектор ще вървят в крак с другите сектори и че ползите от дигитализацията са достъпни и влияят на по-широката земеделска общност. 

Съществува обаче опасност цифровизацията и бъдещите дигитални иновации да бъдат възпрепятствани и/или да увеличат различията между регионите и стопанствата, освен ако консултативната общност в селските райони не е мобилизирана да поеме собствеността върху цифровите инструменти и да застъпва и анимира в потребителския интерфейс. Този проект ще ангажира, ще даде възможност и ще овластява независимата общност на фермерските съветници, създавайки оживено движение за цифрови инструменти за консултации във фермата чрез споделяне на инструменти, опит и мотивация.

Проектът FAIRshare има два основни компонента. Първият е свързан със събиране на база данни за цифровите инструменти и услуги, използвани в международен план, като се използват огромните мрежи от партньорски институции, които обхващат ЕС и страните извън ЕС. Списъкът с инструменти ще бъде достъпен чрез интуитивно навигиращ онлайн интерфейс, който е проектиран съвместно с крайните потребители. 

Вторият компонент е свързан с генерирането и предоставяне на ресурси за „жива лаборатория“, която ще даде възможност на партньори съветници от целия ЕС да взаимодействат с онлайн инвентара и в поредица от семинари да обменят, адаптират и проектират съвместно, както и да прилагат цифрови инструменти.

221 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!