Как комбинирането на данните за наблюдение на различните почвено-климатични параметри и IoT (Интернет на нещата) технологии помага на фермерите да намалят производствените разходи при картофопроизводството, като същевременно с това се намали екологичния отпечатък.

Агроиновации: Сензор в говедото следи състоянието му

Това е темата на международен проект с участието на научно-изследователски центрове, ИКТ компании и фермери от Гърция, Холандия, Полша, Кипър и Латвия, който ви представяме в 103 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации

Eвропейските производители на картофи, наред със засилената конкуренция са изправени и пред редица предизвикателства като вредители, болести и изменение на климата. Този проект възприема използването на холистичен подход, основан на изследвания и уникална комбинация от най-съвременни технологии, като същевременно предлага евтини, но ценни съвети на земеделските производители.

Иновативното, готово за пазара решение за интелигентно земеделие подпомага напояването, управлението на вредителите и торенето.

Проектът се основава на изграждане на мрежа от телеметрични IoT станции, инсталирани в картофени полета, за автоматично събиране на данни за атмосферния въздух и почвата, които се комбинират със сателитни данни, както и информация за селскостопанските дейности, предоставяни от самите производители. 

Освен това, проектът използва научни модели, съобразени със спецификите на географските райони, различните сортове картофи и изискванията на целевите пазари.

Резултатите подкрепят валидирането на иновативен бизнес модел, специално създаден от малки и средни предприятия и дребни земеделски производители, който се основава на споделяне на печалби, произтичащи от намаляването на разходите и продажбата на данни на трети страни, докато земеделските производители продължават да контролират своите данни.

Снимка: pixabay.com


В рамките на изпълнението на проекта са заложени няколко специфични цели. На първо място се фокусира върху улесненото усвояване на технологиите на интернет на нещата между земеделските производители, като за основа служат съществуващите кооперативи с разполагане и експлоатация на мрежа от телеметрични станции.

Втората цел е свързана с осигуряването на решение на пазара за по-ефективно използване на ресурсите, както и осигуряване на оперативна съвместимост и защита на данните на моделите, заедно с механизми за извличане на знания и подпомагане на вземането на решения.

Сред целите на проекта е и ангажирането на местната екосистема на заинтересованите страни в съвместно проектиране и тестване. Не на последно място, проектът цели разработването на модулна и адаптивна система, която може да се използва в различни бизнес случаи.

Очакваните резултати при изпълнението на проекта са увеличаване с 15% на азотната ефективност, 10% увеличение на стойността на продукта поради по-високо му качество, намаляване с 15% използването на пестициди, 25% намаление на потреблението на вода и с 19% по-ниски общи разходи за суровини за производството.

103 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на IOF2020.eu и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!