Постигане на по-ефективно и устойчиво животновъдство чрез уникална система за мониторинг на търбуха на животните, чрез различни видове сензори и приложение за обработка на данни в облак е темата на 102 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации

Агроиновации: Цветята като помощ на пчелари и земеделци

В рамките на финансирания по „Хоризонт 2020“ проект Internet of Food and Farming се реализира иновативен проект с цифрови иновации в животновъдството в Унгария. Партньори по проекта са компания, предлагащи системи за прецизно животновъдство, технологична компания, предлагаща IoT решения и говедовъдни стопанства.

Производството на висококачествена храна с нисък екологичен отпечатък и високо благосъстояние на животните е едно от най-големите предизвикателства пред съвременните системи за животновъдство. За да изпълнят тези изисквания, земеделските производители инвестират повече в своите ферми, в резултат на което за стопанствата с висока стойност нараства необходимостта от охрана, проследяване и наблюдение на всички активи с помощта на иновации. 

Тези технологии трябва да се интегрират безпроблемно и активно, за да направят производството по-интелигентно и по-устойчиво. Докато броят на свързаните устройства продължава да нараства, едновременно с това се увеличават изискванията към сектора на хранително-вкусовата промишленост, особено прецизното животновъдство изисква надеждни, достъпни, ниско енергийни, широколентови мрежови технологии и интелигентни сензори, например като LoRa и NB-IoT.

Тъй като тези IoT (Интернет на нещата) приложения играят важна роля в този случай на използване, то прилагането на ключовите им характеристики е от решаващо значение.

По този начин системата се състои от малък сензор, поставен в търбуха на животното, проследяващ различни физиологични данни - температура, активност на тялото, нивото на рН и др. 

Вторият елемент от системата е приложение в облачно-базиран сървър, което осигурява информация за ежедневните операции. В същото време, включването на няколко вида ферми и свързаните с тях заинтересовани страни по цялата верига на доставка в различни региони спомага за по-нататъшното развитие и прилагане на най-съвременни иновативни решения, необходими за ефективното и устойчиво животновъдно производство.

Сред целите на проекта са увеличаване на качеството, аналогично на добива, производителността, производството и възпроизводството, както и анализ на нуждите на млекопроизводителите и производителите на говеждо месо. В рамките на изпълнението на проекта се цели също така и намаляване на възникването на проблеми със здравето на животните, броя на ветеринарните интервенции и антибиотици или хормонално лечение, подобряването на равновесието между професионалния и личния живот на земеделските производители и прецизното вътрешно и външно позициониране чрез геолокация на сензорите.

Очакваните резултати, свързани с изпълнението на проекта са намаляване с 10% на времето за наблюдение на говедата, увеличаване на производителността и добива, повишаване здравето и благосъстоянието на животните, точното откриване на повишена топлина на животните и предупреждение при отелване. 

Системата е с над 10 годишна гаранция и генерираната база данни за многомилионно съхранение и управление на данни има алгоритми за обработка на данни, Big Data анализ за прогнозиране, интерпретация и разпознаване на образи

102 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на IOF2020.eu и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!