През последните три години проектът Biodiversité във френския регион Нормандия работи върху биоразнообразието в селското стопанство.

Агроиновации: 9 области на въздействие в Стратегията за цифровизация

Фермери, пчелари и ученици обединяват усилията си, за да проучат потенциала за увеличаване на биоразнообразието в земеделските площи, като засаждат цветни лехи за производство на мед. Това е темата на брой 101 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации.

„Да засилим присъствието на опрашители и други полезни насекоми – това е целта на нашия проект. Искаме да постигнем това, като променим управлението на ландшафта в нашата обработваема площ. Тези промени включват например цветни лехи, покриващи култури и жив плет, който огражда земеделските парцели”, казва Одри Хюлмел, ръководител на проекта GIEE Biodiversité .

Идеята за него се ражда, когато местен земеделски производител научава за пчелар, който има проблеми с намирането на площи с маслодайна рапица и слънчогледови полета, за да изхранва своите 300 кошера.

Фермерът решава да помоли пчеларя да постави кошери до неговите обработваеми полета. Освен това засажда първите си цветни лехи. Като член на селскостопанската мрежа Ecophyto той моли ръководителя на проекта да проучи поведението на пчелите. Резултатите показват, че цветните лехи са важни не само за опрашителите, но и за земеделския производител.

„Цветните лехи за производство на мед са лесни за поддържане. Нещо повече, те привличат опрашители, но и други насекоми като бръмбари и цветарки. Тези насекоми ядат голи охлюви и листни въшки, което означава, че са необходими по-малко пестициди. Освен това цветните лехи могат да помогнат за предотвратяване на ерозията. Идеята е да се създаде проектна група за насърчаване на биоразнообразието. С този проект ние се ангажирахме да оценим ползите от този вид управление чрез проучвания и наблюдения”, казва Одри Хюлмел.

Групата се ръководи от кооператива Agrial и осем от неговите членове. Участва и пчеларският съюз ACN, обединяващ повече от 500 пчелари. Ученици от професионалната гимназия за селско стопанство Le Robillard изучават опрашителите и полезните насекоми в цветните лехи и земеделските площи, включени в проекта. 

След три години проектът постига любопитни резултати. Първо, има пълна промяна в начина, по който се управляват вредителите. Например вече не е необходимо да се използват инсектициди срещу поленови бръмбари. Освен това земеделските стопани знаят по-добре как да увеличат популацията на полезни насекоми – орат възможно най-малко и ограничават използването на хербициди, като вместо това брануват или окопават.

„Открихме по-добри техники за управление и подбор на медоносните растения, които са от полза за пчелите и други опрашители. Първо садихме само фацелия, еспарзета и елда. Добавихме пурпурна детелина, персийска детелина, сладка детелина, пореч и фий“,  посочва Одри Хюлмел. 

Сега фермерите и пчеларите разбират проблемите и целите един на друг, което води до по-добро и по-ефективно партньорство. Все пак в бъдеще са необходими още повече изследвания на биологичното разнообразие, тъй като благоприятният ефект от промените в управлението на ландшафта и културите може да стане очевиден след поне 5 години. 

„След няколко години можем да проучим по-добре живите плетове. Те са тясно свързани с цветните лехи и следователно са важни за биологичното разнообразие“, заключава Одри Хюлмел.

101 брой на рубриката „Агроиновации“, която  Агри.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-Агри и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!