77 млн. лева ще вземат тютюнопроизводителите по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2019 г. Това съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Фондът е утвърдил размера на финансовата подкрепа на свое заседание днес.

Тютюнът - 20 години една и съща изкупна цена

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

Допустими за участие в схемата са тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност. Те трябва да регистрирани като земеделски стопани или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн. Друго условие, което им дава основание да получат субсидии по схемата, е да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в системата на БАБХ. И третото условие - е да са регистрирали правно основание за най-малко 0,1 ха.

Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

Ставките за всяка от сортовите групи тютюн ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Танева: Има реална опасност преходната национална помощ да отпадне

Ставките за тютюна: Първи коментар на бранша след консултативния съвет

Еднодневни трудови договори за сектора искат тютюнопроизводителите