Те оказват влияние върху семенните качества на картофите - физиологичната възраст и кълняемостта на клубена. При картофи, предназначени за ранно производство е необходимо да се получи посадъчен материал от физиологично "стари" клубени, при които към момента на засаждане са протекли физиологичните процеси и те имат потенциал за бързо прорастване и развитие по време на вегетацията. По-високата температура е основен катализатор на тези процеси и затова картофите за ранно производство трябва да се съхраняват при температура 5-6 градуса на светло, за да не се получи нежелано прорастване на кълновете.
При съхранение на посадъчен материал за средно ранно и късно полско производство се предпочита физиологично "млад" посевен материал, тъй като по този начин надземната маса се запазва по-дълго време, вегетационния период се удължава с около 10 дни, възможността за натрупване пластични вещества в клубените се увеличава и това повишава добива при средно ранно и късно производство. Оптимални температури в този случай на съхранение е ниска плюсова температура 1 - 3градуса. Подходящият температурен режим е мощен фактор за повишение кълняемостта на клубена, от там на стъблостоя по време на вегетация, а това води до максимален добив при съответния сорт. При правилно регулиране на температурата се избягва проблемът с апикалната доминантност или еднокълнието при някои сортове. Това става, като към края на периода на покой и начало на събуждането температурата рязко се повиши до 18 - 20 градуса за 7 - 8 дни. Така се създават условия за пробуждане на максимален брой пъпки в очите на клубена, развиват се най-много кълнове. След като клубенът е добре събуден температурата
може да бъде понижена до оптималните граници за съхранение. При сортове с дълъг период на покой,като Агрия, Куинте, които трудно се събуждат , промяната в режима може да се извърши двукратно и трикратно.

Температурен режим на картофи за индустриална преработка.При картофи предназначени за преработка в чипс, крокети и други полуфабрикати се цели да бъдат запазени техните вкусови и технологични качества. Те трябва да се съхраняват при 7 - 10 градуса,за да се избегне натрупването на захари, които водят до потъмняване цвета и понижават качеството на готовата продукция.