При избор на сорт трябва да имате предвид няколко основни показатели.
Приспособимост към съответните условия и висок процент стандартна продукция, да имат висока добивност, да са устойчиви на болести, да са вкусни и с ясно изразен краставичен мирис, да са сочни, с нежна кора и без кухини, да се запазват свежи по-продължително време.

Сорт Гергана - жизнен, директен сорт. Има дълго главно стъбло, което се разклонява силно, женските цветове са предимно по страничните разклонения. Има цилиндрични плодове, дълги 28 - 30 см, тъмнозелени и гланцирани, с къса шийка и средно тегло 250 - 300г, месестата част е светлозелена и плътна, без горчивина. Вегетационният период на сорта е около 60 дни, устойчив на мозайка, слабо чувствителен на брашнеста мана и резки температурни промени. Подходящ е за отглеждане в полиетиленови оранжерии.

Старозагорски ланги - салатен сорт, стъблата му са слабо разклонени и са дълги до 1,5 м. Плодовете са цилиндрични, с къси шийки, дълги до 30 см и с тегло350г, гладки, без брадавици, вкусни и ароматни. Това е ран сорт, с период на вегетация 60 дни, чувствителен към климат и температура, напада се от краста и мозайка, недостатък е, че плодовете му бързо пожълтяват. Подходящ е за ранно полско производство.

Свежест - едроплоден хетерозисен салатен сорт, има силен растеж, плодовете са тъмнозелени, с редки брадавички по повърхността, дълги до 25 см, сравнително устойчив на мана, дава добри добиви и е подходящ за отглеждане в полиетиленови оранжерии.

Сорт Мидори - предназначен е за отглеждане в полиетиленови оранжерии и неотопляеми стъклени оранжерии главно като втора култура и на открито. Растенията са предимно женско цъфтящи, почти едностъблени със слабо развити странични разклонения. Плодовете са с елипсовидна форма, с брадавичеста повърхност и дължина 20 - 22 см, крехки, вкусни, толерантни са към брашнеста мана.

Марина - хетерозисен сорт, от женски тип, формира 2 - 3 женски цвята на възел, плодовете са цилиндрични, изравнени, дълги до 22 - 25 см, почти без шийка. Подходящ за полиетиленови оранжерии, толерантен към вируса на краставичната мозайка.

Деметра - салатен сорт, с дълго стъбло и много разклонения, женско цъфтящ. Има дълги до 23 см плодове, тъмнозелени, с нежно и хрупкаво месо, устойчиви на болести.

Вихра - подходящ за оранжерии, жизнен сорт, с дълги до 36 см плодове, без шийка, гладки и тъмнозелени, с тегло 400 - 430 гр,хрупкави.

Киара - растенията са със силен вегетативен растеж и добра възстановителна способност, плодовете са с удължена цилиндрична форма и дълги около 33см,
тъмнозелени и ребристи, със средно тегло 350 г, без горчивина. Други оранжерийни сортове с добри качества са: Лора, Мирей, Миранд

Дребноплодните краставици ( корнишони ) са предназначени главно за преработка.

Сорт Победа - български хетерозисен сорт. Стъблата са дълги до 90 см, има предимно женски цветове, плодовете са дълги до 8 см, с триъгълен напречен разрез, тъмнозелени, с по-светли ивици към върха, месото им е плътно и хрупкаво.

Калиопа - български сорт, жизнен, с добре развита вегетационна маса. Предимно женско цъфтящ, по първите 3 - 5 възела се образуват мъжки цветове. Има цилиндрични, тъмнозелени със светли ивици към върха плодове, които запазват цвета си и след техническа зрялост, тежат около 40 г, месести, без кухини и без горчивина, хрупкави. Вегетационният период е 40 - 44 дни, дават добър добив, многократна беритба, устойчивост на брашнеста мана.

Левина - това е холандски хетерозисен сорт с предимно женски цветове, плодовете са до 8 - 9 см, тъмнозелени, с брадавички, ран сорт с висок стандартен добив. Много добри сортове корнишони са - Тони, Ирен,Вертице.