Калифорнийска порода зайци

Калифорнийска порода зайци

Чрез сложно възпроизводително кръстосване  са създадени зайците от калифорнийската порода. Американецът Джордж С. Вест през 1923 г. с цел да подобри кожухарските качества на кожите от пород

Какво съдържат и как се дават сочните фуражи на зайците?

Какво съдържат и как се дават сочните фуражи на зайците?

Листата от главестото и фуражното зеле, захарното и кръмното цвекло се измиват и се дават в смес с други тревни и листникови фуражи. Съдържат лесноусвоими белтъчини, въглехидрати, витамини

Влияе ли храненето върху плодовитостта на зайците?

Влияе ли храненето върху плодовитостта на зайците?

Нарушаване на жизнените функции на зайците и намаляване на обмяната на веществата предизвиква недостатъчното хранене. При неправилно хранене в яйчниците на зайкините не се образуват достатъ

Какво трябва да знаем за зъбите на зайците?

Какво трябва да знаем за зъбите на зайците?

Възрастните зайци са с 28 зъба. На горната челюст от всяка страна има по 2 резеца, 3 лъжливи и 3 истински кътника, а на долната челюст също от всяка страна - по един резец, 2 лъжливи и 3 ис

Кои са най-често срещащите се грешки при храненето на зайците?

Кои са най-често срещащите се грешки при храненето на зайците?

При храненето на зайците често се допускат грешки. Според признаците, които проявяват зайците, ако са хранени неправилно, трябва да се вземат необходимите мерки за отстраняването им.

С какви фуражи да се хранят зайците и как да се приготвят те

С какви фуражи да се хранят зайците и как да се приготвят те

Основни фуражи за зайците са тревната растителност от пасищата и горите, ливадите, сеното, листниковият фураж, фуражните култури, отпадъците от селскостопанското производство и отпадъците

Защо понякога зайкините не отглеждат малките си?

Защо понякога зайкините не отглеждат малките си?

За нежеланието на зайкинята да отглежда малките си причините са много, но най-чести са възпалението на млечната жлеза и бурната разгоненост.Непосредствено след раждането или дори преди него

Кои растения са отровни за зайците?

Кои растения са отровни за зайците?

Зайците имат повишената устойчивост към някои отровни растения, но това не дава основание да се препоръчва използването им.

С какво и как се хранят зайкините през бременността?

С какво и как се хранят зайкините през бременността?

От по-малко концентрирани фуражи  се нуждаят , зайкините през първата половина на бременността, ако са в добро телесно състояние. Тяхното количество е около 60 г. Сенажът или сеното от бобо

Как се отглеждат  зайчета за разплод?

Как се отглеждат зайчета за разплод?

За отглеждане на отбитите женски зайчета за разплод съществуват различни системи. Избора на системата зависят твърде много от начина на отглеждането на възрастните зайци. Обикновено зайчета

Хеморагична болест по зайците

Хеморагична болест по зайците

Хеморагична болест по зайците се причинява от вирус, който е много устойчив във външната среда. Човекът и другите видове животни не боледуват от хеморагична болест.

Кастрация на мъжки зайчета

Кастрация на мъжки зайчета

При угояване до по-голяма възраст на мъжки зайчета (това намира все по-малко приложение) необходимо е да се кастрират, за да не се хапят помежду си и унищожават. Налага се кастриране на мъ

Какви са особеностите при отглеждането на мъжки зайци разплодници?

Какви са особеностите при отглеждането на мъжки зайци разплодници?

Мъжките зайци за разлика от женските се развиват малко по-бавно както по отношение половата зрелост, така и по отношение на тегло и  едрина на тялото. Това е причината при мъжките зайци сто

Отбиване на зайчетата

Отбиване на зайчетата

При различните климатични условия и приетите системи на отглеждане отбиването на зайчетата става в различни срокове. В Европа независимо от породата отбиването на зайчетата става на 30-днев

Манипулация със зайците - какво трябва да знаем?

Манипулация със зайците - какво трябва да знаем?

Зайците са плашливи и бързо реагират на най-малките промени, които стават в помещенията, клетките или извън тях. Всяка необичайна промяна може да доведе до аборти, до умъртвяване на зайчета