Лешникът е еднодомно, разделнополово растение. Тойе най-рано цъфтящият овощен вид у нас - при едни от сортовете цъфтежът започва още от есента, а при други -от началото до средата на зимата. Характерна особеност е дихогамията (неедновременен цъфтеж на женските и на мъжките цветове). Част от сортовете лешници са самостерилни. Наблюдава се и мъжка стерилност. Тези особености на лешника затрудняват значително оплождането. Част от сортове лешници проявяват склонност към алтернативно плододаване.

Сортове лешници

Бадемовиден

Плодовете на този сорт лешници са средно едри, продълговати, почти цилиндрични, към върха заострени. Храст слабо растящ, образува много издънки. Частично самофертилен сорт лешник. Опложда се от Ран трапезундски, Ата баба и др.

Ран трапезундски

Плодове дребни до средно едри, яйцевидни, закръглени, с остро изтеглен връх. Храст слабо растящ, образува много издъни. Частично самофертилен сорт лешници. Опложда се от Бадемовиден, Римски, Ата баба и др.

Тонда джентиле

Плодове средно едри, закръглени, към върха леко заострени. Храст силен, изправено растящ. Мъжкостерилен. Опложда се от Ата баба, Ран трапезундски, Римски.

Римски

Плодове на този сорт лешници много едри, закръглени, ширината им е по-голяма от дължината. Храст много силен, с изправенорастяща корона. Образува много издънки. Самостерилен. Опложда се от Бадемовиден, Ран трапезундски, Косфорд.

Ата баба

Плодове средно едри, плоскозакръглени, с добре оформен връх, отстрани слабо приплеснати. Храст много голям, силно растящ, изправен. Самофертилен сорт.

Тракийски

Плодове средно едри, обратнояйцевидни, с характерно разширение към върха. Храст силен, с изправенорастящи клонки, образува слабо до средно издънки. Опложда се сортове лешници: Ата баба, Косфорд, Ран трапезундски.

Халски

Плодове средно едри, яйцевидно-конусовидни. Храст силен, изправено растящ.