Оказа се, че тази година поколенията на плодовите червеи са доста нетърпеливи в развитието си и изпревариха календарното време. Метеорологичните условия бяха подходящи и провокираха яйцеснасяне и излюпване на второ поколение от най-опасните неприятели – ябълковия и сливовия пловод червей.

Наблюденията показват

Наблюденията на специалистите в растителнозащитните служби показват, че в момента има излюпване и начало на вгризване на ябълков и сливов плодов червей. Затова не бива да се закъснява с първото пръскане срещу второто поколение на червеите.

Подходящи инсектициди

Регистрирани инсектициди за борба срещу ябълковия и силивовия плодов червей, които могат да се използват са суми алфа 5ЕК – 0,02 на сто, лардекс 25СК – 0,05 на сто, релдан 40ЕК – 0,12 на сто.

Важно

Посочените инсектициди са с по-дълъг карантинен срок и са подходящи за късните сортове. Ако отглежда-те ранни ябълки и сливи, които скоро ще зреят, съобразете се с този факт или използвайте пиретроидни препарати (децис 25ДГ, карате зеон, вазтак нов 100ЕКи др.), които са със 7-дневен карантинен срок.