„Лоша година! Не само при мене, сушата беше навсякъде!”. Така коментира приключилия стопански сезон Иван Йорданов, председател на земеделска кооперация „Приморец” в шабленското село Тюленово. В стопанството се обработват 10 000 дка земя, разположени в землищата на четири крайбрежни населени места. 

„80-85 % от площите с пшеница в кооперацията пропаднаха. От останалите успяхме да приберем под 300 кг/дка. Пролетните култури също не се развиха добре заради сушата”, допълни земеделецът.

При царевицата добивите са били под 300 кг/дка, а при слънчогледа – 140-150 кг/дка.

През последните години засушаването в крайморските общини е силно изразено. Това рефлектира върху цялото производство. 
Есенната сеитба на пшеница е преминала изключително трудно в кооперацията в Тюленово. Кампанията е приключила преди седмица, сподели още Иван Йорданов. 

И при него, и при колегите му от съседните общини се стигна до сеитба в суха и корава почва, след изключително тежки обработки. Това неминуемо рефлектира както върху качеството на процеса, така и върху следващото развитие на растенията. 

Като катастрофална определи изминалата стопанска година кметът на община Шабла Мариян Жечев. За четири месеца през лятото и началото на есента са паднали общо под 5 литра на кв.м.

Пагубното засушаване доведе до провал на реколтата както от есенни, така и от пролетни култури. В някои полета на община Шабла добивите от пшеница и слънчоглед не надхвърлят 50 кг/дка.