От Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) правят много смела прогноза как ще се развива зърнопроизводството у нас през следващите пет години.

Опасност: Ще бъде ли разорана отново рапицата в Добруджа?

Анализаторите правят препратка към случващото се след 2015 г., когато настъпва известно намаление на общите площи. Тогава те са почти 3 млн. ха, а в момента са около 2,8 млн. ха. Очаква се това ниво да се запази, но засетите хектари ще зависят все повече от въздействието на Зелената сделка на ЕС.

Увеличение на площите се прогнозира при царевицата, която да съставлява между 500 – 600 хил. ха. (450 хил. ха в последните години) и при пшеницата – до 1,25 млн. ха (1,2 млн. ха настоящем).

Предвижданията на САРА за царевицата за периода 2021 – 2025 г. са за добив от около 6,85 тон/ха и производство от 3,8 млн. тона. Това е приблизително с 3% по-ниско спрямо изминалата година. Износните обеми се изчисляват на над 2,3 млн. тона, което е с около 4% надолу на годишна база.

Производството на слънчоглед за периода между 2021 – 2025 г. се прогнозира на равнище от 1,7 млн. тона, което е със 17% по-малко в сравнение с последните 5 години. Износът на маслодаен слънчоглед се прогнозира на нива от 400 хил. тона.

Анализаторите са убедени, че добивите ще продължат да растат. През следващите пет години се очаква те да бъдат средно с 8% по-високи отколкото през периода 2016 – 2020 г. Това увеличение ще доведе до ръст в производството, което средно през 2021 – 2025 г. ще е 6 млн. тона при пшеницата и 3,8 млн. тона при царевицата.

От CAPA са убедени, че средните изкупни цени също ще бъдат по-високи спрямо предходния петгодишен период. Причините се отдават на растящото световно потребление, растящите производствени разходи и макроикономическата глобална финансова политика.