Следващият седемдневен период се очертава благоприятен както за засаждане на овощните дръвчета, така и за дозасяване на зимната пшеница, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

АГРОПРОГНОЗА

През изминалата седмица валежи със стопанско значение между 10-20 л/кв.м са регистрирани на места в Североизточна България и по Черноморието (Русе, Разград, Силистра, Варна, Шабла, Калиакра, Добрич, Бургас). Те осигуриха необходимата влага за началното развитие на засетите пшеница, ечемик и зимна рапица.

"В следващите дни агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури над биологичния минимум необходим за вегетационните процеси при зимните житни култури и рапица", прогнозират агрометеоролозите.

Валежи не се очакват и условията ще са подходящи за сезонните агротехнически мероприятия – довършване сеитбата на зимната пшеница и изораване на площите, предвидени за пролетници.

При пшеницата и ечемика в зависимост от сеитбените дати ще протичат фенофазите поникване, начало на листообразуване и фаза трети лист. На отделни места пшеницата ще встъпи и в начало на фаза братене. При рапицата ще се наблюдава листообразуване.

Есенните посеви трябва да се обследват за степента на заплевеляване, наличието и плътността на развитие на неприятели. При необходимост да се извърши растителнозащитно пръскане, съветват от НИМХ.

При овощните видове след начало на масовия листопад се препоръчва третиране с 5% разтвор на карбамид срещу струпясване по ябълката и крушата, бяла ръжда по черешата и гномониоза по кайсията.