Докато Стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за предишния програмен период все още са в процес на изпълнение, през март 2023 г. започна подготовка на Стратегиите за периода до 2027 г. Почти година по-късно обаче няма развитие и реалното прилагане на подхода не започва. Какви са причините за това, отговори в Народното събрание земеделският министър Кирил Вътев.

Четете още: След дерогацията за ДЗЕС 8: Всички други интервенции остават в сила

 

„Местните инициативни групи са сериозно обезпокоени от ситуацията. Липсва информация кога ще бъде обявен прием на Стратегии, а критериите за подбор и правилата за прилагане на ВОМР са неясни. Все още не е наличен и нормативният акт за координация на Управляващите органи на финансиращите програми и прилагането на подхода”, подчертава депутат в питането си към министър Вътев.

По думите му съгласно европейския регламент Стратегиите следваше да бъдат одобрени още през декември 2023 г. (12 месеца след одобрение на последната финансираща програма), а забавянето крие риск от загуба на 730 млн. лв. за българската икономика и развитието на селските райони

От отговора на агроминистъра става ясно, че досега действащото многофондово финансиране на подхода, с водещ фонд – Европейския земеделски фонд за развитие, което е заложено като такова и в Стратегическия план на страната ни, вероятно ще подлежи на промяна. Ето какво обясни Кирил Вътев по време на парламентарния контрол:

Управляващият орган на Стратегическия план има готовност за откриване на прием за Стратегии съгласно посочените условия. В периода септември 2023 г. – януари 2024 г. е проведен нов кръг от срещи с Управляващите органи, като през последните 2 месеца те се председателстват от началника на кабинета на премиера. 

На срещите е предложен и обсъден друг механизъм за прилагане на подхода – преминаване към еднофондово прилагане на подхода с финансиране само от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Останалите програми ще откриват предвидените допустими за ВОМР дейности само за територии на местните инициативни групи (МИГ).

Насоките за кандидатстване по мерките, включително критериите са подбор, ще се изготвят от Управляващия орган на съответната програма. Приемите и оценките на проектите ще се извършват от Управляващия орган на съответната програма. МИГ-овете ще информират, обучават и консултират местната общност по отношение на съответните приеми преди тяхното откриване. 

Предложението е обсъдено с представители на „Генерална дирекция земеделие и развитие на селските райони на ЕК” на 5 февруари 2024 г. Беше проведена нова среща с представители на комисията, на която бяха обсъдени възможностите за промяна на вече разписания и одобрен механизъм на прилагане на подхода.

Ако предложеният нов механизъм на прилагане се приеме, ще бъде необходима промяна в Стратегическия план, след одобрението на която може да се стартира прилагането на подхода, като също се изготви съответната нормативна база и се промени съществуващата в момента.”

Кирил Вътев увери, че процесът се движи и ВОМР няма да се остави да спре и да не функционира.