По отношение на дерогацията, която в момента се прилага, всички останали интервенции остават в сила.

Четете още: Вижте какви промени се предлагат за обвързаната подкрепа в животновъдството

 

Това обяви Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието по време на земеделския форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“, който се провежда с медийната подкрепа на Агри.БГ. 

Площите, които ще бъдат заявени за подпомагане по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП), по екосхемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП) и по обвързаната подкрепа за протеинови култури са абсолютно допустими, стана ясно от думите и. 

По отношение на Еко БРЕИ (Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура) това, което през тази година можеше да се вижда, са екологично насочените площи, които бяха в обработваемите земи от предходната година, стана ясно от думите на Стоянова в отговор на въпрос от участник във форума, свързан с буферните ивици.

„Ако 2023 г. сте очертали буферни ивици, които са част от ландшафтните елементи – те ще бъдат включени в слоя, ако не са били очертани - можете да ги добавите допълнително като съответно трябва да съобразите параметрите на всички ландшафтни елементи, които са допустими за подпомагане по Еко БРЕИ“, уточни експертът. 

Междувременно на събитието беше поставен въпросът и за подпомагането на картофопроизводителите. 
При картофите за семена Европейската комисия препоръчва да се помисли за други възможности за подпомагане на картофопроизводителите, като е възможно насочване по секторните интервенции. Тези теми ще обсъдим със сектора на среща, която ще организираме следващата седмица“, отговори Аделина Стоянова.