Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) предизвикаха смесени емоции в земеделските среди. Докато Асоциацията на собствениците на земеделски земи критикуваха измененията и смятат, че се нарушават интересите на собствениците на земеделска земя и дори откриват нарушение на конституционното право на собственост, то от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) смятат текстовете за „историческа стъпка за българското земеделие”. 

Измененията в Закона имат редица ключови аспекти, за които НАЗ активно настоява и последователно бори вече 10 години”, отбелязват от браншовия съюз. 

От асоциацията смятат, че трансформацията на методиката за определяне на размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище е едно от най-съществените предложения в променения закон. 

Правилното определяне на размера на средногодишното рентно плащане ще подкрепи стабилността и устойчивостта в сектора. Решението да се взимат предвид абсолютно всички договори, които са регистрирани в Общинската земеделска служба за съответната година, а не само 50% от вписаните, ще балансира смятането на средната рента и ще създаде справедливи условия за земеделските стопани”, се казва в позиция на НАЗ.

Междувременно пред в. „Сега” председателят на Асоциацията на собствениците на земеделски земи Евгений Орашъков коментира, че промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи ще узаконят обработването на земя без съгласието на собствениците.

Те ще доведат до това арендатори да отказват да се договарят със собствениците, но с административен акт да получават техните земи за ползване. Това нарушава интересите на собствениците на земеделска земя и дори е нарушение на конституционното право на собственост”, обясни Орашъков.

Според него промяната обслужва едрите земеделци.

"Те ще си харесат най-плодородната земя в землището и понеже са мнозинство с 2/3, ще искат да обработват в тази част от землището и ще разместят всички останали земеделци", казва той и отново защити тезата, че ощетени, освен собствениците, ще са и малките арендатори, които не са част от споразуменията за ползване в рамките на едно землище. 

От асоциацията на зърнопроизводителите от своя страна отбелязват, че през ЗСПЗЗ реформа се прави и в Закона за опазването на земеделските земи, като се предвижда земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване на пасища, мери и ливади, да могат да бъдат отдавани за изграждане на фотоволтаици, при условие че последните три години не са били заявявани за подпомагане от животновъди и нямат договори за наем.  

НАЗ вярва, че тези изменения са само началото на пътя към дългосрочни инвестиции, подкрепа за малките и млади земеделски стопани и устойчивост на българското земеделие.

Една от промените от съществено значение е приоритизирането на чувствителните сектори в земеделието, а именно фермерите, отглеждащи зеленчуци, трайни насаждения, животновъди и сертифицирани биологични производители. Справедливото разпределение на Държавен поземлен фонд  (ДПФ) ще подпомогне малките и средните производители, ще насърчи разнообразието в сектора и ще създаде по-справедливи пазарни условия, отбелязват още от НАЗ.

Измененията, касаещи сключването на споразумения за комасирано ползване, ще попречат на порочните практики и демагогията, давайки предимство на малките и средни производители, които ще имат възможност да подобрят конкурентните си позиции. Ще се предотврати умишленото блокиране на споразумения и ще се улесни процеса на вземане на решения, като същевременно се гарантира, че мнозинството от участниците са съгласни с условията на споразумението, подчертават от браншовата организация на зърнопроизводителите.