Земеделските земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, може да бъдат отдавани за изграждане на фотоволтаични централи, само ако последните три години не са били заявявани за подпомагане от животновъди и няма сключени договори за наем.  

Четете още: След ремонта на Закона за земеделските земи: Променя се методиката за определяне на средното рентно плащане

Това предвижда  нов текст в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), през който се правят промени в Закона за опазване на земеделските земи. Предложението е на народния представител Даниел Петров.  

Започналите процедури преди влизането в сила на измененията в ЗСПЗЗ ще се довършват по досегашния ред. Законът, който беше гласуван единодушно от представителите на всички политически сили в Парламента, ще влезе в сила от 1 януари с малки изключения. 

"Треската за солари упражнява много голям натиск върху общините за заемане на терени от големи фотоволтаични паркове", каза председателят на партия „Зелено движение“ Даниела Божинова. Тя даде за пример село Дюлево, община Средец, което се оказва в центъра на бъдещ енергиен парк от 8 300 дка, а на местните животновъди се дават пасища извън землището на селището.

Четете още: Местните животновъди получават приоритет при разпределението на пасища и земя до 300 дка

След като всички текстове за изменение на Закона за земите бяха приети, председателят на Комисията по земеделие Десислава Танева благодари на колегите си подкрепата към българските земеделски производители. 

„Вярваме, че приетите изменения са една малка стъпка към стимулиране за дългосрочни инвестиции, подкрепа към малките и млади земеделски стопани и устойчивост при използване на нашата земя и ресурсите и. Благодарим на всички, които през всички тези години работиха и допринесоха за промяната“, написа председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.