От промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ще имат полза абсолютно всички реални земеделски производители. Това е мнението на Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Четете още: Местните животновъди получават приоритет при разпределението на пасища и земя до 300 дка

 

Той коментира за Агри. БГ най-важните изменения в  закона, които минаха на второ четене в Комисията по земеделие в Народното събрание в сряда и се очаква да влязат в пленарна зала възможно най-скоро. 

Прави се промяна в методиката за определяне на средното рентно плащане на землището. „До момента то се определя от 50% от вписаните в Агенцията по вписванията договори, което води до небалансирано и неправомерно смятане на средната рента. С промените, общинските земеделски служби и Областната дирекция „Земеделие“, за да сметнат средното рентно плащане – трябва да вземат предвид абсолютно всички договори, които са регистрирани в Общинската земеделска служба за съответната година. Става дума и за договорите за наем и за арендните договори“, уточни Проданов. 

Следете темата за промените в Закона за земята 

Средното рентно плащане е важно не само за т.нар. бели петна, но и за пътищата и при други обстоятелства, така че трябва да бъде балансирано и смятано точно, а не избирателно, стана ясно още от думите му. 

Водещите промени са свързани с измененията в член 24а, който се отнася за търговете за Държавен поземлен фонд. След приемането на документа, първият търг ще бъде за производители от чувствителните сектори, в него зърнопроизводителите няма да участват. „Колегите от чувствителните сектори – плодове, зеленчуци и животновъдство ще вземат земи от Държавния поземлен фонд на по-достъпни цени за развитие на тези сектори“, уточни Проданов.  

Другите важни промени са свързани с доброволните споразумения – член 37в. Там се дава възможност споразумението да влезе в сила, ако бъде подписано от 2/3 от ползвателите, но обработващи не по-малко от 2/3 от площта на землището. Кумулативно и двете изисквания трябва да са в сила, за да се приеме споразумението.
За другата част от земите и стопаните, според Проданов има „справедливо и балансирано изписан текст“.  За останалата 1/3, която не е разписала споразумението се изписва къде точно получава своите правни основания и полагащите се бели петна.  

Депутатите одобриха промяна и в чл. 37б. Срокът, в който договорите за ползване трябва да се регистрират в Общинската служба по земеделие става 30 юни. Според зърнопроизводителят целта е да се улесни работата на общинските служби по земеделие, за да могат в едномесечен срок да обработят тези договори. Това изискване обаче ще влезе в сила от 2025 година.

Важно изискване към кандидатите за земи от Държавния поземлен фонд е юридическото или физическото лице, което кандидатства да има регистрация в рамките на общината, в която се намира самият имот. 

„Така изобщо се изключват фермерите, които не са местни. Освен регистрация, от кандидатите за държавни земи ще се иска да изпълняват стопанска дейност в тази община“, уточни Илия Проданов. 

На втората сесия обаче ще се даде възможност да участват и земеделски производители от съседни общини, тъй като много често стопаните работят в повече от една община, а регистрацията може да бъде само на едно място. 

Предстои промените в закона да бъдат гласувани в пленарната зала.