Пчеларите ще бъдат обезщетени с 3 млн. лв. през тази година чрез схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. 

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Финансовият ресурс беше утвърден на проведеното редовно заседание на Управителния съвет на на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Държавната помощ, която действа в България от 2015 г., беше пренотифицирана от ЕК в началото на юли тази година по предложение на земеделското министерство. С промяната беше разширен нейният обхват, като към неблагоприятните събития беше добавена и тежката суша. Схемата ще се прилага у нас до 31 декември 2022 г. включително.

Държавната помощ е с индикативен бюджет от 10 млн. лв., като финансовата подкрепа по нея се състои от директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от горещото и сухо лято през 2020 г.

Размерът на щетите ще се установява по места след издадени от ветеринарните власти протоколи. На основание на удостоверените случаи, ще бъде изготвен регистър на регистрирани по Наредба № 3/1999 г. земеделски стопани, които имат загинали пчелни семейства, в следствие на засушаването през миналата година.

Индивидуалната ставка за помощта ще бъде определена след приключване на кандидатстването и след като БАБХ изготви обобщения регистър за унищожените пчелни семейства.
Предстои ДФЗ, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ и БАБХ да изготвят указания за предоставяне на помощта.