Агрономите и лабораториите за почвен анализ използват различни теории и техники, когато дават препоръки за торене на своите клиенти. Мнозина сред тях използват данни от местни полета с култури, за да обосноват своите съвети.

Как го правят: Регенеративно земеделие

Други изчисляват поглъщането и отделянето на хранителни вещества и на базата на тези данни дават препоръки. Трети пък използват и двата метода едновременно. Целта е да се постигне „ниво на достатъчност“, т.е. в почвата да се поддържа такова ниво на нутриентите, че всеки един от тях да бъде над нивото на дефицит, информира topcropmahager.com.

През последните години някои агрономи се позовават на почвения анализ BCSR (известен и като методът на Албрехт), който измерва основното съотношение на насищане на катиони. Този метод се опитва да балансира конкретни почвени катиони според определени съотношения, за да уравновеси нивото на хранителните вещества в почвата.

За да разберем какви са предимствата и недостатъците на метода BCSR, трябва да вникнем в химията на почвата. Първо, катионите са позитивно заредени частици, които се появяват естествено в почвата. Катионите, които допринасят за по-високото pH на почвата (основната почва) са калий (K+), калций (Ca++), магнезий (Mg++) и натрий (Na+). Два катиона, които водят до киселинност на почвата, са: водород (H+) and алуминий (Al+++). Броят на позитивно заредените варира при всеки елемент. Например, калият има един позитивен заряд, докато калцият и магнезият имат по два.

Почвените колоиди са частици, които преимуществено изградени от глина и силно разложена почвена органична материя. Те са склонни да имат негативен заряд и задържат позитивно заредените катиони на местата за отрицателен обмен. Тези колоиди са много важни, защото повечето от позитивно заредените почвени нутриенти се намират на повърхността им. Почвите с високо ниво на съдържание на глина и органична материя обикновено имат по-голяма способност да задържат повече катиони и поради това са по-плодородни.

Количеството катиони, които почвата може да задържи, се нарича коефициент на насищане на катиони (CEC). Важно е да споменем, че има два основни типа глина в почвата. Глините със смектит имат относително висок CEC, задържат добре вода и се разширяват и свиват, когато се навлажняват или изсушават, докато глините с каолинит имат много нисък CEC и те не се променят при дъжд или суша.  Почвите, които съдържат предимно глина с каолинит, обикновено са по-стари, силно изветрели.

Терминът „базово насищане“ се използва, за да обозначи количеството на негативните зони, в които има базови катиони (K, Ca, Mg и Na) върху почвените колоиди. Базовото насищане описва до каква степен колоидната повърхност на пръстта е запълнена с базови катиони спрямо всички катиони. Нормално този показател се изразява като процент.

Когато всички обменни страни на колоидите са заети от базови катиони, базовото насищане е 100%, което е налице при почва с pH над 7.0 (алкална или базова почва). Щом киселинността на почвата падне под 7.0, алуминият и водородът вземат част от обменните страни и базовото насищане намалява.

Терминът BCSR се използва, за да обозначи идеалната пропорция на обменните катионни нутриенти K, Ca, Mg и H. Учените предполагат, че в идеалната почва Ca, Mg, K, and H трябва да имат дял съответно 65%, 10%, 5% и 20% от капацитета на катионна обмяна. Оттук изхождат препоръките за торене с K, Ca and Mg. BCSR подходът не е предвиден за насоки за торене с азот, фосфор, сяра и микронутриенти. В този смисъл той е предназначен за почви, които са доминирани от глина с каолинит, имат нисък катионен капацитет на обмяна, за много кисели почви и за такива, които са силно изветрели.

почва

 

Методът BCSR е разработен от Уилям Албрехт от университета в Мисури през 30-те години на 20-ти век, а през 40-те е изпробван в няколко оранжерии в Щатите. Техниката се използва доста широко, като се използва най-вече в биологични ферми и стопанства, ангажирани с устойчиво земеделие. 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Имате ли нематоди на полето?

Как го правят: Покривни култури в битката с почвената ерозия

НАЗ връчи за пети път стипендия на студент по аграрни науки