Опит и практики за справяне с почвената ерозия във ферма с биологично направление в Южна Моравия. Такава презентация направи Адам Брезани от Чехия по време на международния уебинар на Best4Soil, представен в България от фондация “Биоселена”.

Създадоха самополиваща се почва

Компанията, която Брезани ръководи, е производител на биологични храни и отглежда голяма част от суровините си на нивите на Агротон - националната демонстрационна ферма, предоставена от тамошното аграрно министерство. На нея се организират семинари, демонстрации и други събития, полезни за фермерите. Фермата е биосертифицирана от повече от 10 години и се простира на 376 ха, като се споделя с още три други фермерски компании и образователен център. 

Спецификата на почвата на фермата е свързана с това, че се намира в хълмиста местност. Видовете почва варират от глина, пясък и льос, но като цяло почвата е предимно глинеста, разказва Брезани. Стойността на PH e 7-8 процента, като 80% от почвите са застрашени от ерозия. 

Валежите на година са око 450 мм, а средната температура е 10 градуса по Целзий. 

Важна част от сеитбооборота е изборът на покривните култури, тъй като те могат да повлияят на температурата на почвата или на затрудни работата напролет. 

Две много важни култури в сеитбообращението, които Брезани посочва, са елдата и люцерната. 
Освен че помага да се контролират плевелите, люцерната е най-важната култура във фермата по отношение на здравето на почвата. 

Начин да направите почвата по-здрава и да предотвратите ерозията е практиката за обработка на контур. Това е просто решение за справяне с ерозията на почвата. Обилните дъждове в началото на лятото могат да са опустошителни по отношение на почвата и прихващането на културите. Важно е, според Брезани, да се определи начинът, по който може да се намали рискът от оттичането на водата. 

Един от начините, прилагани на полето на Агротон, е засаждането на овощни градини, за да се промени пейзажа, така че да се предотврати ерозията на почвата. 
За подробности и полезни идеи - вижте във видеото. За да видите българските субтитри, проверете настройките на видеото долу вдясно.