До 5 май земеделските стопани, които плащат данъци като физически лица, трябва да подадат своята декларация. Обичайно този срок е 30 април, но заради натрупването на празници срокът тази година е удължен.

Успяват ли земеделците да приключат заявленията си за Кампания 2021?

Към 28 април над 412 000 души са декларирали доходите си, като близо 85 % от декларациите са подадени онлайн с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). 19 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, съобщават от Национална агенция за приходите (НАП). 

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2020 г. дори ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода.

Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра. 

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2021 г. 

В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 5 май.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги, твърдят от Агенцията. От началото на годината до момента през нея без такси са платени почти 100 млн. лв.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може се получите на телефон 0700 18 700 според тарифата на съответния оператор.