От месец март фермерите имаха възможност да подават своите заявления за кандидатстване по основните схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2021. Тази година за втори път кандидатстването може да се случва и онлайн. 

Правното основание често бави пререгистрацията по Наредба 3

За втора година земеделските стопани могат да очертават площите си в Системата за електронни услуги (СЕУ). Агри.БГ направи поредица от материали, по видеа на Фонд “Земеделие” затова как се чертаят, редактират и изтриват земеделски парцели, както и по какъв начин могат да се заредят shape файлове и да се изпратят заявленията директно към ИСАК само и единствено през СЕУ, ако разполагат с квалифициран електронен подпис. 

Подавали ли сте заявление за директни плащания онлайн? Вижте как!

След това обаче земеделецът трябва да посети лично общинската служба „Земеделие“, където да провери дали данните му са коректно нанесени, да подпише хартиен екземпляр на заявлението и да приложи всички необходими документи.

Наръчник за Кампанията по директни плащания 2021

Както всяка година и тази не е по-различна. И тази година Кампанията се забива, а на места заявленията все още се приключват с грешки.

В социалните мрежи земеделци коментират как върви очертаването в различните част на страната. Оказва се, че в Софийско, Плевенско и Ихтиманско, очертаването върви с пълна сила, като фермерите успешно могат да приключат заявленията си без грешки. Освен това правните основания също са качени в тези две области, обясняват земеделци.

В други области обаче нещата не са съвсем розови. Фермери, сред които и председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите - Радостина Жекова, споделят, че заявленията се приключат с грешки. Освен това липсват правните основания за дворните места. Същата е ситуацията и в Търновска и в Хасковска област.

Междувременно припомняме и важните срокове, които фермерите трябва да спазват:

До 17 май се подават заявленията за подпомагане, без да има санкция за закъснение при внасянето на документите или при редакцията им. 
До 31 май включително кандидатите за подпомагане могат да правят промени по подадени вече заявления, без да търпят санкция за закъснение.
До 11 юни включително се изчислява санкция за закъсняла редакция по добавените части от заявлението в размер на 1% за всеки работен ден.