Правителството в оставка одобри едностранната декларация, с която трябва да се изплати обезщетение от 3 300 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за прекомерна продължителност на реституционно производство. 

68% от работещите в земеделието са в риск от ракови заболявания

Наследниците на колективизирани през 1950 г. земеделски земи в землището на гр. Кърджали подават молба за реституция на имота през 1994 г. С влязло в сила решение на Районния съд в Кърджали от 17 октомври 1997 г. на жалбоподателите е признато правото на възстановяване на собствеността. Реституционното производство обаче продължава над 25 години като към момента все още е висящо.

"Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранната декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи", се съобщава в решенията от последното заседание на Министерския съвет.

Правителството гласува изплащане на обезщетения по общо три решения на ЕСПЧ, възлизащи на 42 387 лв. Решенията по делата срещу България са постановени в периода 16.03.2021 г. - 18.03.2021 г.