Неизвестен засега брой биопроизводители са заплашени от внезапно прекъсване на системата за контрол от 13 февруари, тъй като на тази дата тяхното контролиращо лице ще загуби правомощията си.
 
 
Това стана ясно от съобщение на земеделското министерство. Една от 17-те фирми – контролиращи лица на биопроизводството в нашата страна, няма да получи разрешение от държавата за продължаване на тази дейност. 
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) няма да поднови разрешението на „Австрия био гаранти клон България“ КЧТ за контрол на биологично производство.
 
Пълномощията на фирмата изтичат утре. Това означава, че биопроизводителите, които имат с нея договор за контрол и сертификация, трябва спешно да сключат нов договор с друга компания от списъка на МЗХГ. Само така може да се осигури непрекъсване в системата на контрол, уточниха от ведомството.
 

Новият договор трябва да е в сила най-късно от 13 февруари 2019 г.

 
Справка на Фермер.БГ в списъка на контролиращите лица показа, че още разрешителните за дейност на още две фирми изтичат в близките два месеца. Ако в този срок пълномощията им не бъдат подновени, Законът за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) позволява земеделското министерство да им издаде временни разрешителни за период до 6 месеца.
 
 
Биопроизводителите трябва да се информират за какъв срок тяхното контролиращо лице има разрешение за работа.
 
Актуален списък на контролиращите лица, с издадени разрешения по закона и сроковете им на валидност е наличен на интернет страницата на МЗХГ - Информационен регистър на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. 
 
От ведомството допълниха, че след сключване на договора с новото контролиращо лице биопроизводителят трябва своевременно да информира министерството, като попълни и изпрати Формуляр за обявяване на биологична дейност.
 
При смяна или избор на ново контролиращо лице, предишното не се освобождава от отговорност и задължения. Предишното контролиращо лице трябва задължително да предаде на следващото значимите елементи от контролната документация за оператора, както и докладите, посочени в регламента.
 
Новото контролиращо лице ще трябва да гарантира, че операторът е отстранил или отстранява евентуалните несъответствия, отбелязани в доклада на предишния надзорен или контролен орган.