Българска агенция по безопасност на храните отложи извършването на плановите проверки по идентификация и хуманно отношение към животните, и събирането на млечни проби, поради усложнената епидемиологична обстановка с COVID-19 в страната, съобщиха от Агенцията за Агри.БГ.

Животновъди настояват за отлагане на проверките

Отложени са проверки, чието естество не влияе пряко върху работата и финансирането на стопанствата, и могат да бъдат краткосрочно изместени във времето. Проверките ще бъдат възобновени на по-късен етап, съобразен и с възможностите на стопаните.

Запазва се обаче контролът, който е неотменна част от безпрепятствената работа и финансиране на животновъдните обекти. 

Служителите на агенцията, които осъществяват официален контрол върху здравеопазването на животните, продължават да извършват регулярен контрол за спазването на изискванията. 

Продължава и изпълнението по график на всички програми за профилактика, надзор и контрол на здравеопазването на животните, за да се гарантира безопасността на животинските продукти.

Осигурено е изпълнението на неотложни дейности, като ликвидиране на огнища на заболявания по животните.

От БАБХ уверяват, че техните служители стриктно спазват мерките за неразпространение на COVID-19, разпоредени от здравните власти, и използват лични предпазни средства по време на работа.