Четири промени в прилагането на обвързаната подкрепа за дребни преживни животни предлагат от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). 

Червеният пипер е кът, а цената му расте

Те ще бъдат официално входирани в Министерството на земеделието другата седмица, а до средата на октомври се очаква да бъде насрочена среща с бранша за тяхното дебатиране. Ако бъдат приети, ще бъдат заложени в Стратегическия план и ще се прилагат след 2023 г.

Да се определят две нива на подпомагане, съобразно продуктивността на животните

С това изменение от асоциацията целят да се поощри продуктивността на животните. Тоест тези, които произвеждат повече, да получават по-голямо и справедливо подпомагане. Търси се икономическият подход към мярката – да бъде обвързана с продукцията, а не със селекционния контрол.

Кандидатът да избира вида на продукцията, с която ще доказва – мляко, месо или комбинация от двете

С тази промяна от НОКА целят най-вече да се легализира продажбата на месо от фермата. По техни данни всяка година между 800 000 и 900 000 агнета се продават без документи. От това губят фермерите, от една страна, които са принудени да бъдат в сивата икономика, а от друга, държавата, която не получава данъци от продажбата на месо. 

Да отпадне задължителното условие животните да са „под селекция”

Браншът отново подчертава, че мярката е икономическа, а не зоотехническа. Те определят сегашния модел като изкривен, защото от роенето на асоциации за животни под селекция реалният ефект за фермерите върху продуктивността на техните животни е нулев. Според НОКА ако има въобще мярка, обвързана с отглеждането на селекционни животни, тогава държавата трябва да субсидира само продажбата на разплоден материал.

Да има възможност за комбинация от национално доплащане с обвързана подкрепа

Така е било през първите две години на сегашния програмен период. След 2017 г. обаче бе взето решение да се прекрати комбинирането на обвързаната с национална помощ, което създава предпоставки за противопоставяне и негодувание между сектори, твърдят от НОКА. Затова те настояват това условие да се върне, за да има еднакви принципни правила за всички въдства.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg