Индикативният график за директни плащания през 2020 г. беше представен за първи път днес от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Васил Грудев в ексклузивно интервю за Агри.БГ. 

Бюджет: ДФЗ обяви 1,5 млрд. лв. за директни плащания тази година

"След проведения анализ, който направихме и с колегите от МЗХГ, сме готови с индикативния график, който ще бъде разпределен в следващите 5 месеца. И е много важно да бъде съобщен на нашите земеделски стопани, за да могат да си направят графиците за това, кога да очакват постъпление по съответните схеми и мерки.

Ще спазя традицията, която въведохме през последните няколко месеца, на даване на точност и яснота и спазване на съответните графици", каза Грудев.

Васил Грудев: „Като цяло всички плащания се дърпат значително по-напред обикновено с между 10-15 дни спрямо миналата година.“

Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, втори транш 

"На 31 януари ще изплатим втория транш по Преходната национална помощ за говеда, необвързана с производството. Това е доплащането, което ще извършим от схемата, започнала през изминалата година. Плащането е регулярно и едва ли би било изненада за нашите земеделски стопани", обяви експертът.

Мярка 10 „Агроекология и климат“

"През месец февруари ще започнем с първите плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“. На 21 февруари бенефициентите може да очакват плащане по две направления – за пасторализъм и редки местни породи. За сравнение през 2019 г. плащанията стартираха на 22 април. Това означава, че тази година ще изплатим субсидията по-рано с около 2 месеца.

Доплащанията и по останалите направления по мярка 10 ще стартират на 1 април и ще продължат до 20 април. Тук плащанията отново са свързани с окончателния слой, затова трябва да го изчакаме", добави той.

Чуйте тук цялото интервю:

Преходна национална помощ за тютюн

На 28 февруари се очаква да бъде изплатена помощта. Като тук плащането зависи най-вече от МЗХГ, които трябва да проведат съответните консултативни съвети с бранша, за да бъде комуникирана с ДФЗ ставката и съответните плащания, които трябва да бъдат направени.

Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци

Едно от най-чаканите плащания за земеделските производители е схемата за обвързана подкрепа в сектор "Плодове и зеленчуци". Предвид на това, че схемите за плащане са 8, те ще бъдат разположени поетапно във времето между 13 март и 20 март 2020 г. Отново имаме по-ранно плащане спрямо 2019 г.

Схемата за преразпределително плащане (СПП)

"На 23 март започва Схемата за преразпределително плащане (СПП). Тук индикативният ни бюджет е от 109 млн. лева. Отново вървим с 15 дни по-рано спрямо миналата година", каза още шефът на ДФЗ.

Кои мерки стартират през 2020 г.? Вижте индикативния график

Зелени плащания

За 17 април е планирана Схемата за зелени директни плащания. 467 млн. лева е нейният бюджет. Отново плащането е по-рано спрямо миналата година. 

Важно е да се знае, че плащането по двете схеми – преразпределително и зелени директни плащания, ще бъде извършено на база на окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“. 

Мярка 12

Плащанията по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите” ще започнат от 4 май. Плащанията отното се изтеглят по-рано, с 13 дни, спрямо 2019 г.

Схема за протеинови култури, Схема за памук

След това предстоят индивидуални плащания, като схемата за протеинови култури, която сме заложили на 8 май. Следва плащането за памук на 10 май.

Мярка 11 „Биологично производство“

"И едно от най-важните плащания е мярка 11 за биологично производство. Тук имам няколко важни уточнения. Ще стартираме плащанията по мярка 11 от 20 май. Но за да го направим, е необходимо регистърът, който се изготви през 2019 г., да бъде абсолютно оперативен и пълен с данни за всички наши земеделски производители. Той трябва да бъде наличен на 100% към края на месец март, за да можем да направим проверки и да стартираме с плащането", обясни Грудев.

Окончателните плащания по НР1 и НР2

средата на месец май ще направим и окончателните плащания по НР1 и НР2, които авансово платихме през месец ноември 2019 г.", каза още шефът на ДФЗ.

СЕПП, Схема за млади земеделски стопани, Схема за дребни земеделски стопани

"В началото на юни ще направим всички окончателни, изравнителни плащания по СЕПП, по Схемата за дребни земеделски стопани и по Схемата за млади земеделски стопани. Ето и по дати – на 10 юни за млади земеделски стопани, на 20 юни за дребни земеделски стопани и в периода 1–10 юни - окончателното плащане заедно с изравнителнатата ставка по СЕПП", заключи Васил Грудев.

Както Агри.БГ вече писа, през 2020 г. фермерите у нас ще получат директни плащания на обща стойност над 1,1 млрд. лв.