Запасите от пшеница в страната към 22 септември са 5 294 094 тона, сочат данните на аграрната статистика. 

Четете още: Цените на зърното са под натиск от всички страни


По предварителна информация, общият ресурс с който страната разполага е в размер на 7 583 704 тона, от които произведени количества 6 588 680 тона, внос 55 тона и преходен остатък от реколта 2022/2023 г. – 994 969 тона. 

Общото потребление на пшеница е 2 289 610 тона, от тях 281 790 тона отиват за вътрешно потребление и 2 007 820 тона са количествата, напуснали страната, съобщават от Министерството на земеделието и храните. 

Данните сочат, че средната изкупна цена на пшеницата е 387 лв./тон, като бележи минимално поевтиняване спрямо стойностите две седмици когато е била 391 лв./тон. 

Изкупната цена за септември към момента е на средно ниво от 388,33 лв./тон, при средна цена от 615,75 лв./тон за същият месец на 2022 г. При фуражната пшеница средната цена също остава почти колкото е била предходната седмица – 367 лв./тон, като 14 дни по-рано е била 373 лв./тон. 

При френската пшеница доставена на Руан има повишение и вече е 231,17 евро/тон, при ниво от 224,17 евро/тон за предходната седмица и 221,00 евро/тон към 8 септември. 

Общият ресурс от царевица в страната към края на миналата седмица е в размер на 514 825 тона, от които новото производство е 333 644 тона и преходен остатък от реколта 2022/2023 г. – 181 181 тона.

Потреблението на царевица в страната за този период е 137 708 тона, от които за вътрешни нужди отиват 91 200 т, а останалите 46 508 са за износ и вътреобщностни доставки. Запасите от царевица към се оценяват на 377 117 тона.