Формулировката „активен фермер” лиши много земеделски стопани от директни плащания. Недоволството и въпросите продължават да валят, докато се очаква намирането на решение на проблема. „Какво и кога като правни и фактически действия ще бъде предприето, за да може фермерите да получат полагащите им се директни плащания”, пита депутат от управляващото мнозинство агроминистъра Кирил Вътев.

Какво ще бъде записано в споразумението между фермерите и властта?

Приетите изменения на чл. 54 от Закона за подпомагане на земеделските производители, обнародвани в Държавен вестник на 23 декември 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., въведоха нови изисквания за установяване на „активни земеделски стопани”. 

Законът изисква бизнесите в сектора, които нямат Код на икономическа дейност „земеделие” да докажат, че доходите им от земеделие са най-малко една трета от общите, а годишният размер на директните плащания е минимум 5 на сто от общите приходи, получени от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства.

Преценката дали едно лице е „активен фермер” при кандидатстването през 2023 г. се прави на базата на наличната информация за дейността на лицето за данъчната 2022-ра година. Така на практика се оказа, че земеделски производители със сериозно производство не могат да отговорят на изискванията и да получат директни плащания.

„Следователно земеделците, които имат няколко дейности, са били в невъзможност да отговорят на изискванията на закона, тъй като в течение на данъчната 2022-ра година не са знаели, че предстои въвеждането на такова изменение, за да имат възможност да предприемат действия за изпълнение на изискванията”, коментира народният представител, във връзка с редица засегнати фермери във Великотърновска област.

Търновските производители, както и стотици техни колеги в страната, не са получили подпомагания по директните плащания в края на 2023 г. От това, както вече стана ясно, са засегнати земеделски стопани, които извършват повече от една стопанска дейност наред със земеделието. Но по споделено от самите фермери се оказва, че кръгът на потърпевшите е по-широк, има специфични случаи и много неясноти.

За над 4300 дка не са ми превели нито стотинка. 100% от доходите ми са от земеделие, подадени са всички документи към НАП и НСИ в срок и съм регистриран по ДДС. Понеже 2022 г. съм отворил нова фирма, а ЗП-то съм го спрял и вече съм неактивен фермер. Не могат да ми дадат смислено обяснение”, пише в коментар под статия на Агри.БГ засегнат производител.

„Не видях никъде да се коментира казуса с така наречените нови фермери или тези които са стартирали през 2022 г. За тях не се споменава, че също се водят неактивни без да има основание за това”, обръща внимание друг земеделец.

Павлин Павлов пък разказва: „Колеги най-добре е да остане в сила предходната дефиниция за Активен фермер,защото няма промяна в Европейските регламенти. Аз имах същия проблем през предходния програмен период. Експертите от ДФЗ прецениха, че не съм „активен фермер”.Наложи се да доказвам правотата си в съда,където съм спечелил всичките заведени дела срещу ДФЗ, а те са 5 или 6. Получих си субсидиите на порции след 5-6 години разправии.”

"Ако искам да приключа дейност сега ,изпълнил съм всички изисквания за Кампания 2023, „активен фермер” съм бил в последните 12 години, мога ли да спра дейност, докато текат плащанията за миналата година и да си ги получа, или трябва да продължа дейност до края на плащанията? На този въпрос не можах да получа отговор, нито в ДФЗ,нито в МЗХ", споделя фермер читател.

През втората половина на януари 2024 г. темата влезе и в Комисията по земеделие в Народното събрание, а министър Кирил Вътев обясни, че по нея се работи усилено. От думите на Аделина Стоянова, директор на дирекция "Директни плащания“, стана ясно, че в първоначалния вариант на Стратегическия план условията са били други, но са променени след като са получени забележки от Европейската комисия относно дефиницията ни.

Сега се очаква последните корекции на дефиницията, така че производителите със значителна фермерска дейност да не отпаднат от обхвата на подпомагането.Отпадане на изискването „активен фермер” беше и един от призивите на последния земеделски протест.