След като на 21 ноември 2023 г. Европейската комисия (ЕК) публикува своето съобщение за Изменение на Временната рамка за Украинската помощ и официално удължи нейното прилагане до края на юни тази година, Министерството на земеделието актуализира схемата за прилагане на държавната помощ, като промени срока за нейното прилагане - 30 юни 2024 г.

Още по темата: Кирил Вътев: Ще намерим пари за украинската помощ през 2024 г.

Бюджетът по схемата, посочен в документа, остава 426 млн. лв., разпределен в следните направления:

•    Едри и дребни преживни животни, коне, и пчелни семейства – 204 млн. лв.;
•    Плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини полски, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн – 222 млн. лв.

Трябва да се има предвид обаче, че процедурата по нотифициране на помощта още не е започнала. От една страна, нужно е да се осигурят пари, които към момента не са заложени в държавния бюджет. От друга страна, трябва да се пресметнат и инфлационните индекси, които да бъдат обосновани в Брюксел при нотификацията. С една дума, колко точно ще бъде бюджетът и кои сектори ще включва, е обект на разговори с Европейската комисия оттук нататък.

Максимален интензитет на Украинската помощ е до 280 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти. За приемливи разходи се считат разходите, свързани с производство на първична селскостопанска продукция. 

Указанията за прилагане на помощта, условията за кандидатстване и сроковете за изплащане се утвърждават с решение на УС на ДФЗ.

Помощта се предоставя до 30 юни 2024 г., но може да бъде направено и изключение. Чрез дерогация, когато помощта се предоставя само след последваща проверка на удостоверителните документи на бенефициера и държавата членка реши да няма авансови плащания, тя може да бъде предоставена до 31 декември 2024 г.

Освен това ако държавите членки считат, че са необходими допълнителни схеми за помощ при кризи и преход, Комисията ще обърне специално внимание, стига държавата членка да представи обосновка, че помощта ще бъде от полза само за предприятия, засегнати от настоящата криза.