В условията на извънредно положение в страната с три месеца са удължени сроковете за подаване на данъчни декларации и за плащане на дължимите данъци върху доходите на някои от земеделските производители, както и на корпоративните данъци.

МЗХГ: Засега не се налага удължаване на приема на заявления

Крайните срокове се удължават от 30 април до 30 юни заради изключителните мерки срещу коронавируса, стана ясно от публикувания днес, 24 март, Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Както Агри.БГ писа, първоначално парламентът прие закона на 20 март, но президентът Румен Радев наложи частично вето върху текстовете за фиксираните цени на стоките за населението и за отговорността при разпространяването на невярна информация.

Срещу идеята за налагане на фиксирани цени се обявиха също фермери, браншови организации и Оперативният щаб за храни и напитки.

На извънредно заседание на 23 март Народното събрание прие промени, с които спорните текстове за въвеждането на фиксирани цени на стоките, включително и на храните, отпаднаха. Премахнати бяха и предвидените санкции за разпространение на невярна информация, които биха довели до автоцензура и ограничаване на свободата на словото.

Един от вече действащите текстове в Закона за извънредното положение предвижда, че не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Други важни данъчни промени:

През тази година отстъпка 5% се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Сега счетоводителите внимателно проучват новите текстове, тъй като с тях са правят значителни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

По нов начин е описано как се изчисляват авансовите вноски по закона. След възражения от работодателски организации парламентът се отказа от идеята за определяне на авансовите вноски от Националната агенция по приходите (НАП) въз основа на отчетените обороти през 2018 г.

Какъв е новият ред за авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане, който действа по време на извънредното положение?

През 2020 г. авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане се правят при условията и по реда на глава 14 от същия закон, при съобразяване със следните особености:

1. когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;

2. когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;

3. когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

Повечето разпоредби на новия закон влизат в сила със задна дата от 13 март, когато беше въведено извънредното положение срещу коронавируса, а малка част - от датата на публикуването на закона в  „Държавен вестник“. Така всички разписани промени вече са действащи.

Подробности за всички промени в данъчните закони може да намерите на сайта на Министерството на финансите.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Фермери, проверете си данъчните декларации

Данъчните декларации за 2019 г. на земеделците - само по електронен път

За рентите