Спешно свикване на Консултативен съвет по тютюна към министъра на земеделието и храните, не по-късно от периода 9 - 13 октомври 2023 г. За това настояват от Националната асоциация на тютюнопроизводителите - 2010 (НАТ-2010). 

От името на 7 374 тютюнопроизводители, регистрирани в Регистър за 2023 г, настоявам за спешно свикване на Консултативен съвет (КС) по тютюна към министъра на земеделието и храните, пише в писмото, подписано от председателя на асоциацията Цветан Филев

“Сктор “Тютюн” е един от малкото, при които все още не е проведено заседание на Съвета, който е постоянен консултативен орган към министъра. Акцентирам и върху факта, че нововъзникващи форсмажорни обстоятелства и спешната необходимост от разрешаване на казуси и предизвикателства от краткосрочен, средносрочен и дългосрочен характер, не търпят отлагане”, се посочва в писмото.


Филев предлага в дневния ред на заседанието да се обсъдят: 
- Фиксиране на бюджет и определяне на единична ставка за килограм тютюн за Кампания 2023 по обновена финансова схема ПНПТ през нова ОСП на ЕС (2023-2027);

- Подпомагане с държавна помощ „de minimis” на регистрирани през 2023 г тютюнопроизводители, пострадали от неблагоприятни климатични условия.