Стопанската година стартира с лоши климатични условия за целия сектор земеделие, в това число и за тютюнопроизводството. Студовете в началото на 2023 г. се отразиха негативно на разсадопроизводството, последвалите дъждове възпрепятстваха разсаждането. Всичко това е преодоляно и засега тютюнопроизводителите работят в ниви, които са в добро състояние

Предложение: Тютюнопроизводството да бъде включено към „уязвимите сектори“

„На този етап мога да кажа, че тютюнопроизводството в България се развива оптимално, но предстоят най-интензивните месеци - юли и август, и най-вече септември, когато правим последните беритби“, коментира за Агри.БГ Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010).

Той се надява земеделските стопани да имат възможност да прибират до последно и да постигнат добри добиви на фона на труда и вложенията, които правят всяка година. 

Сектор Тютюн е добре организиран нормативно и законово. Министерството на земеделието стопанисва Регистър на тютюнопроизводителите, който се обновява всяка година. 

Тютюнопроизводителите се вписват в регистъра с три много важни документа:
  • Първият доказва правното основание за ползване на земеделските земи, които стопаните възнамеряват да разсадят в началото на стопанския цикъл. 
  • Вторият документ е сключен договор с търговски оператор. Това е търговец, на който Министерството на земеделието е издало разрешително да има право да купува тютюнева суровина. Така се осигурява предварително пазар за тютюна 
  • Третият важен документ, който дава сигурност на тютюнопроизводителите и прозрачност на целия сектор – това е документ, доказващ начина и формата на реализация на тютюневата суровина, в това число фактури, приемателно-предавателни протоколи или кантарна бележка. 

 

Четете още: 40% ръст на площите с тютюн за година

Стопаните ще имат възможност в периода от 2023 г. до 2027 г. да кандидатстват по обновената схема Преходна национална помощ за тютюн.  

Две са важните промени в обновената схема Преходна национална помощ за тютюн – сменен е референтният период с нови референтни години – 2016, 2017 и 2018 г. 

Освен това изключително важно е, че има промяна в подхода за изчисление на количеството, върху което тютюнопроизводителите ще получават единични ставки по сортови групи. До миналата година изчисленията се правеха чрез усредняване на количеството. Сега подходът е сменен така че тютюнопроизводителите, отглеждали тютюн и през трите нови референтни години 2016, 2017 и 2018 г. имат възможност при първото кандидатстване, в което заявят участие по схемата за Преходната национална помощ, да посочат една година, която им става референтна и е такава до 2027 г. 

От асоциацията напомнят, че до 21 юли всички тютюнопроизводители, които са в регистъра за периода 2016-2018 г., имат възможност да кандидатстват по схемата Преходна национална помощ за тютюн. 

„Искам да отправя един апел към българските тютюнопроизводители – да не залагат само на количеството, но да обърнат много сериозно внимание и старание с цел да получат качествена тютюнева суровина. Освен количеството, да преследват и качеството“, апелира Филев.

Той е убеден, че в условията на пазарна икономика, българското тютюнопроизводство и родните тютюнопроизводители биха постигнали конкурентоспособност само с предлагането на качествена суровина. 

Средният размер на едно тютюнево стопанство у нас е най-малкият в целия Европейски съюз – между 10 и 15 дка. Причината да са такива данните е, че в България тютюнопроизводителите са популярни с това, че са многобройни, но дребни и малоимотни, става ясно от думите на експерта. 

Тютюн  вирджиния

„Даже не работим и не функционираме под формата на организации на тютюнопроизводители. Тук ми е вторият апел към българските тютюнопроизводители – да преглътнат егото си, да се отърсят от стари исторически елементи с насилствено окрупняване, оземляване и правенето на изкуствени организации под формата на бившите ТКЗС. Да се научим да работим както се прави в цял свят и в Европейския съюз - под формата на организации на производителите. Постигайки това нещо, българските тютюнопроизводители ще застанат наравно с колегите си от Полша, от Испания, от Унгария, от Гърция“, каза още Филев, който е добре запознат с работата на другите европейски тютюнопроизводители, тъй като е и президент на Европейската междубраншова организация в сферата на суровия тютюн – ELTI.

Работата под формата на организации на производители е бъдещето за развитието и просперитета на сектора, сочат неговите наблюдения.